Thống kê truy cập

Tất cả:
2035293
Hôm qua:
1585
Hôm nay:
1405
Hiện tại:
1240
Quan tâm phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên
Cập nhật lúc: 08:59 AM ngày 05/01/2017
Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có vai trò quan trọng nhằm bổ sung sức trẻ và nguồn nhân lực mới cho Đảng, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong ĐVTN.

 

Một mô hình trang trại do đoàn viên làm chủ ở xã Ba Đình (Nga Sơn).
 
Nhân lực của đoàn để tạo nguồn cho Đảng rất dồi dào. Vì vậy, để phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; đồng thời đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng lớp thanh niên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Cùng với đó, chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc và cụ thể hóa đến từng đối tượng, từng địa bàn dân cư.

Tại huyện Nga Sơn, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả. Bên cạnh việc rà soát đội ngũ ĐVTN, các cơ sở đoàn xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm; chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, ban thường vụ huyện đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị... Thông qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều ĐVTN ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống đẹp, uy tín trong tập thể, được các cơ sở đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Với những nỗ lực tích cực, năm 2016, toàn huyện Nga Sơn có 341 đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình Đảng, 184 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Anh Mai Văn Kiều, Phó Bí thư Huyện đoàn Nga Sơn, cho biết: “Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng về số lượng, Huyện đoàn Nga Sơn rất coi trọng về chất lượng. Những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng đều là những đoàn viên có nhiều nỗ lực trong tham gia hoạt động đoàn và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”.

Đã có không ít thời điểm việc kết nạp đảng viên mới trong ĐVTN trên địa bàn huyện Nông Cống gặp khó khăn bởi không có nguồn vì nhiều thanh niên đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương phần lớn trình độ học vấn, lý luận chính trị không đồng đều, thiếu nhiệt huyết khi tham gia hoạt động đoàn thể. Mặt khác, cấp ủy đảng và chính quyền một số nơi chưa chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, chưa mạnh dạn giao việc cho thanh niên... Để khắc phục những khó khăn đó, ban thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị như “Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”; phát động nhiều cuộc thi tìm hiểu, học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn luôn khuyến khích ĐVTN ưu tú không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị để khi đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ trở thành những nhân tố trẻ phục vụ tốt nhất cho Đảng và tạo sự lan tỏa tích cực đến đông đảo ĐVTN. Với nhiều giải pháp cụ thể, năm 2016 toàn huyện Nông Cống có 235 đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình Đảng và 197 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức đảng. Năm 2016, các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu được 5.768 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là 3.558 người; tỷ lệ đảng viên trẻ từ đoàn viên ưu tú đạt 72,81% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh. Phần lớn ĐVTN sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và là những đảng viên gương mẫu được quần chúng nhân dân tin yêu. Sau một thời gian công tác, nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã được quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở và được thuyên chuyển sang các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho Đảng. Điều đó cũng khẳng định niềm tin của thanh niên đối với Đảng và ý thức phấn đấu, không ngừng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong ĐVTN.

Nguồn: baothanhhoa.vn


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Clip hoạt động đoàn

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến