Thống kê truy cập

Tất cả:
2011148
Hôm qua:
1587
Hôm nay:
1364
Hiện tại:
1244
Hiệu quả từ Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Ngân hàng CSXH tỉnh trong hỗ trợ Thanh niên vay vốn, phát triển kinh tế
Cập nhật lúc: 04:36 PM ngày 12/03/2013
Thanh Hoá có số lượng thanh niên đông đảo với khoảng 1.060.000 người, chiếm 29% dân số, 50% lực lượng lao động xã hội, trong đó có tới 80% là thanh niên nông thôn. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước, vai trò của tổ chức Đoàn nói chung và vai trò của thanh niên nói riêng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ngân hàng CSXH tỉnh về công tác “đồng hành hỗ trợ thanh niên vay vốn” đã đem lại hiệu quả cao, nhiều thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

Trang trại tổng hợp của gương TN Nguyễn Văn Ngợi, được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2012

Thực hiện chương trình liên tịch số 283-CTLT ngày 25/4/2003 giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam “Về việc uỷ thác cho hộ thanh niên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi” và các văn bản thoả thuận tiếp theo của hai ngành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hoá và NHCSXH tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình liên tịch, các văn bản thoả thuận giữa hai ngành và hợp đồng về việc uỷ thác cho vay vốn đối với hộ thanh niên  nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trên cơ sở đó 2 ngành đã chỉ đạo các huyện, thị đoàn ký kết chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn và tổ chức đánh giá, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo. Với phương châm triển khai rộng khắp nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội giúp thanh niên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Từ 3 tỷ vốn thí điểm ban đầu triển khai tại 3 huyện năm 2003, đến nay nguồn vốn cho thanh niên vay đã tăng lên 453.145 tỷ đồng, triển khai tại 264/637 xã thuộc 26/27 huyện, thị đoàn cho 25.051 hộ vay vốn, 804 tổ TK&VV. Trong đó, cho vay hộ nghèo: 170.309 tỷ, cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn: 114.703  tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm: 2.269 tỷ đồng; cho vay  học sinh sinh viên: 118.001 tỷ đồng; cho vay  xuất khẩu lao động: 2.071 tỷ đồng;  cho vay nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn: 22.676 tỷ đồng; cho vay  vùng khó khăn và nhà ở hộ nghèo 167: 21.175 tỷ đồng; cho vay  đồng bào dân tộc thiểu số: 1.940 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ thanh niên đã tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động tại địa phương. Các đơn vị đã làm tốt và tăng dư nợ cao hàng năm đó là: Nga Sơn, Ngọc Lặc, Yên Định, Triệu Sơn, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành.v.v….

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ngành đầu tư hỗ trợ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương và địa phương từ nguồn Quốc gia hỗ trợ việc làm (vốn vay 120) để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế quy mô lớn trong thanh niên như: phát triển kinh tế trang trại, khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông lâm sản, tổ hơp tác thanh niên, HTX thanh niên, các loại hình sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế vùng, miền của tỉnh và địa phương. Từ 1.8 tỷ đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên giai đoạn 2004 - 2007, đến nay đã tăng nguồn dư nợ lên 3.568 tỷ ( tăng 1.768 tỷ đồng ) thu hút hơn 300 lao động có việc làm và thu nhập mỗi người từ 2.200.000đ đến 2.400.000đ. Thông qua các nguồn vốn trên đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạn chế tình trạng thanh niên nông thôn đi làm ăn xa và vi phạm các tệ nạn xã hội.

Cánh đồng rau sạch của ĐVTN xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa

Nhằm bảo vệ, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, trong những năm qua,  BTV Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã chủ động tham mưu, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thanh niên, tranh thủ sự quan tâm của Trung ương Đoàn, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ các nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế và xác định rõ: đáp ứng được nhu cầu về vốn vay của đoàn viên thanh niên trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế thoát nghèo, vươn lên làm giàu và phát huy được khả năng của mình, thông qua vay vốn để ĐVTN yên tâm ở lại quê hương, chính là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm phát huy tối đa vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, của tổ chức Đoàn - Hội trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp và nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư theo tinh thần nghị quyết số 01 của BCH Tỉnh đoàn khoá XVII (nhiệm kỳ 2012 – 2017) đã ban hành “ về củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư”. Để việc sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, trong những năm qua BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, cấp uỷ chính quyền địa phương tuyên truyền các chủ trương chính sách hỗ trợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Đảng, Nhà nước đến đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sách báo, tài liệu, website của Đoàn thanh niên,chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn…; tuyên truyền các hộ vay vốn trả lãi đầy đủ, trả nợ đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, tập thể BTV Tỉnh đoàn đã chủ động, làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH tiếp tục tăng nguồn dư nợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, thoát nghèo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn theo ngành dọc quản lý thực hiện tốt 6 nội dung uỷ thác đã ký với Ngân hàng CSXH, qua đó uy tín của tổ chức đoàn đối với cấp uỷ, chính quyền, Ngân hàng CSXH ngày càng được nâng lên.

Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên với Ngân hàng CSXH nhằm hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, nhiều thanh niên ở các vùng khó khăn, thuộc đối tượng hộ nghèo được tiếp cận vốn vay giúp cho việc đầu tư học tập, sản xuất, kinh doanh, cải tạo nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, VSMT, XKLĐ, giải quyết việc làm, nhờ đó nhiều hộ thanh niên vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, tạo đà thuận lợi cho việc lập thân, lập nghiệp. Điều đó thể hiện chính sách đúng đắn, nhân văn của Đảng, Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc triển khai hiệu quả cho thanh niên vay vốn từ ngân hàng CSXH đã tạo ra phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, khơi dậy sức trẻ xung kích, sáng tạo, khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương, đơn vị, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với các cấp chính quyền thực hiện thắng lợi chương trình xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn - Hội có điều kiện quan tâm hơn đến đời sống của thanh niên, thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn, miền núi tham gia sinh hoạt Đoàn - Hội, giảm được tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần làm cho hoạt động của các tổ chức Đoàn - Hội phong phú hơn, có lợi ích cụ thể, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia sinh hoạt. Thông qua việc thành lập tổ TK&VV, bình xét cho vay… làm cho tổ chức Đoàn - Hội thật sự gần gũi và gắn bó với thanh niên. Ngoài ra thực hiện chương trình uỷ thác cho vay, tổ chức Đoàn - Hội nhận được phí uỷ thác để bổ sung vào kinh phí hoạt động hàng năm.

                                                           Lại Đình Quang, UVBTV Trưởng Ban TNNT Tỉnh Đoàn

 


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Clip hoạt động đoàn

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến