Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tích cực "Học tập" và "làm theo" lời Bác

Đăng lúc: 08:09:00 08/06/2018 (GMT+7)

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2018 này, đặc biệt là việc triển khai thực hiện 02 chuyên đề “rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hai là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đoàn thanh niên BĐBP đã tổ chức thực hiện việc “làm theo” bằng những việc làm cụ thể với nhiều cách làm hay, có ý nghĩa thiết thực; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) và các phong trào thi đua của địa phương. Việc “làm theo” đã đi vào chiều sâu, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đều tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống của người quân nhân cách mạng, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn thanh niên đã tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và kịp thời giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc; biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện có hiệu quả trong thực hiện. Cụ thể hoá qui định về tiêu chuẩn đạo đức lối sống đối với cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng; xây dựng Quy ước ứng xử văn hoá trong lực lượng BĐBP tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa tu dưỡng đạo đức lối sống với việc rèn luyện tư thế tác phong, ứng xử văn hoá của quân nhân; giải quyết tốt mối quan hệ nội bộ, quan hệ quân- dân; tại các buổi sinh hoạt đơn vị, tổ chức thảo luận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông báo ý kiến của quần chúng đóng góp cho cán bộ, đảng viên về lĩnh vực đạo đức, lối sống.

HÔI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ NGỌC LONG - CHỈ HUY TRƯỞNG BĐBP THANH HÓA.JPG
 

Là lực lượng nòng cốt, đoàn thanh niên luôn xác định việc tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng- an ninh vững chắc ở các xã biên giới là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản và lâu dài của Bộ đội Biên phòng; đồng thời cũng chính là thực hiện “làm theo Bác”, từ đó xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các dự án, các “mô hình BĐBP giúp dân”, triển khai hiệu quả trên biên giới, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

1.jpg

Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị, các Đồn Biên phòng đã tham mưu cho cấp uỷ các xã, thị trấn biên giới thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

CBCS ĐỒN BP TAM CHUNG PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM CHUNG, HUYỆN MƯỜNG LÁT.jpg

Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, của Đảng bộ BĐBP Thanh Hóa, Đoàn thanh niên đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chỉ thị với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, quần chúng theo chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ. Lấy  kết quả “học tập”, “làm theo” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bình xét phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. 

                                                                                                                             Đoàn TN BĐBP tỉnh