Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 09:43:58 09/06/2018 (GMT+7)

I. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội: 
 Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa có 3 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở 

1. Cấp tỉnh:    Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố:  27 Hội đồng Đội 
        1- Hội đồng Đội Thành phố Thanh Hoá
        2- Hội đồng Đội Thị xã Sầm Sơn
        3- Hội đồng Đội Thị xã Bỉm Sơn
        4- Hội đồng Đội huyện Hậu Lộc
        5- Hội đồng Đội huyện Hoằng Hóa

        6- Hội đồng Đội huyện Tĩnh Gia
        7- Hội đồng Đội huyện Quảng Xương
        8- Hội đồng Đội huyện Nga Sơn
        9- Hội đồng Đội huyện Thọ Xuân
       10- Hội đồng Đội huyện Đông Sơn    

       11- Hội đồng Đội huyện Thiệu Hóa
       12- Hội đồng Đội huyện Vĩnh Lộc
       13- Hội đồng Đội huyện Yên Định
       14- Hội đồng Đội huyện Hà Trung
       15- Hội đồng Đội huyện Nông Cống

       16 - Hội đồng Đội huyện Triệu Sơn
       17- Hội đồng Đội huyện Như Thanh

       18- Hội đồng Đội huyện Như Xuân
       19- Hội đồng Đội huyện Thạch Thành
       20- Hội đồng Đội huyện Cẩm Thủy

       21- Hội đồng Đội huyện Bá Thước 
       22- Hội đồng Đội huyện Thường Xuân
       23- Hội đồng Đội huyện Lang Chánh
       24- Hội đồng Đội huyện Ngọc Lặc
       25- Hội đồng Đội huyện Quan Hóa

       26- Hội đồng Đội huyện Quan Sơn
       27- Hội đồng Đội huyện Mường Lát

3. Cấp cơ sở:
 
 II. Về bộ máy:
 

1. Hội đồng Đội tỉnh: Gồm 19 đồng chí ủy viên

Chủ tịch:      - Đ/c Nguyễn Thành Lương – PBT Tỉnh Đoàn

- Phó chủ tịch: - Đ/c Trần Văn Hòa – PGĐ Sở GD & ĐT tỉnh

- Phó chủ tịch - Đ/c Ngô Thị Hồng Hảo – PCT Hội CTĐ tỉnh

- Phó chủ tịch - Đ/c Bùi Thị Hằng – Phó trưởng ban TTN-TH Tỉnh Đoàn
2. Thường trực Hội đồng Đội tỉnh: Ban Thanh Thiếu nhi trường học

Địa điểm: Tầng 3 - Cơ quan Tỉnh Đoàn
(Số 49 Đại lộ Lê Lợi – Phường Tân Sơn – Thành phố Thanh Hóa)

Điện thoại: 0373.759.966    Email:  bantruonghoctd@gmail.com 
Truy cập
Hôm nay:
1138
Hôm qua:
6575
Tuần này:
26979
Tháng này:
14298
Tất cả:
3920064