Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

Tỉnh đoàn thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chiều 1/3, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân ...

Hoạt động Hội, Đội

Hiệu quả phong trào “Tủ sách yêu thương”

Hiệu quả phong trào “Tủ sách yêu thương”

Thực hiện kế hoạch số 54 - KH/HĐĐ, ngày 23/3/2023 của Hội đồng Đội tỉnh về việc triển khai mô hình “Tủ sách yêu thương”. đến nay phong trào đã triển khai sâu rộng với 27/27 Hội đồng Đội các huyện,...

Tin nổi bật
Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao "Cây tre Việt Nam" - Bài 2: Thấm nhuần bản sắc văn...Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao "Cây tre Việt Nam" - Bài 2: Thấm nhuần bản sắc văn ...
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình hiện nayHoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
Đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thành tựu và những vấn...Đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thành tựu và những ...
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại