CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TỈNH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đăng lúc: 10:11:34 20/07/2018 (GMT+7)

 

I. Danh sách trích ngang các đồng chí Thường trực Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa

1. Anh: Lê Văn Châu - Chủ tịch Hội LHTN

Sinh năm:15/8/1985

Quê quán: Xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0974.849.700

2. Chị: Lê Thị Trang - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN

Sinh năm: 14/12/1986

Điện thoại: 0919.631.123

Quê quán: Xã Xuân Thuỷ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

3. Anh: Nguyễn Xuân Hưng - Phó chủ tịch Hội LHTN

Sinh năm: 2/10/1980 

Quê quán: Xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
 

II. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ HỘI LHTN

Danh sách các đồng chí ủy viên ban thư ký Hội LHTN tỉnh gồm 15 đồng chí

1. Anh Lê Văn Châu - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

2. Chị Lê Thị Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh

3. Anh Nguyễn Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

4. Chị Nguyễn Thị Bích Phương - UV. BTK Hội LHTN tỉnh

5. Chị Nguyễn Hồng Anh - UV. BTK Hội LHTN tỉnh

6. Anh Nguyễn Thế Anh - UV. BTK Hội LHTN tỉnh

7. Anh Lê Đức Đạt - UV. BTK Hội LHTN tỉnh

8.Nguyễn Trung Dũng - UV. BTK Hội LHTN tỉnh

9. Đại đức Thầy Thích Hiện - UV. BTK Hội LHTN tỉnh

III. CƠ CẤU CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI LHTN

Hội LHTN Thanh Hoá có Văn phòng Hội và 4 tổ chức thành viên

1. Văn phòng Hội LHTN tỉnh: gồm 4 đồng chí

- Đồng chí: Lưu Hà Trang - Thành viên trực Văn phòng Hội

- Email: hoilhtnthanhhoa@gmail.com

2. Đơn vị trực thuộc: gồm 5 đơn vị

* Hội Sinh viên: gồm 5 đồng chí

- Đồng chí: Đặng Thị Hồng - PCT. Hội Sinh viên 

- Email: Bantruonghoctd@gmai.com

* Hôi Doanh nhân trẻ

- Văn phòng gồm: 03 đồng chí

- Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá

- Đồng chí: Mạc Lương Bình - CVP Hội 

- Email: Dntthanhhoa@gmai.com

* Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ * Câu lạc bộ OtoFun Thanh Hóa*Câu lạc bộ Thanh niên Thanh Hoá phía Nam 

IV. CÁC CƠ SỞ HỘI TRONG TỈNH

* 27 Uỷ ban Hội LHTN huyện, thị, thành phố

- Cụm Miền núi: gồm 11 đơn vị

1. Hội LHTN huyện Mường Lát

2. Hội LHTN huyện Quan Sơn

3. Hội LHTN huyện Quan Hoá

4. Hội LHTN huyện Bá Thước

5. Hội LHTN huyện Lang Chánh

6. Hội LHTN huyện Ngọc Lặc

7. Hội LHTN huyện Thường Xuân

8. Hội LHTN huyện Như Thanh

9. Hội LHTN huyện Như Xuân

10. Hội LHTN huyện Cẩm Thuỷ

11. Hội LHTN huyện Thạch Thành

- Cụm đồng bằng: gồm 8 đơn vị

12. Hội LHTN huyện Thọ Xuân

13. Hội LHTN huyện Đông Sơn

14. Hội LHTN huyện Thiệu Hoá

15. Hội LHTN huyện Vĩnh Lộc

16. Hội LHTN huyện Yên Định

17. Hội LHTN huyện Hà Trung

18. Hội LHTN huyện Nông Cống

19. Hội LHTN huyện Triệu Sơn

- Cụm Đồng bằng ven biển: 05 đơn vị

20. Hội LHTN huyện Hoằng Hoá

21. Hội LHTN huyện Hậu Lộc

22. Hội LHTN huyện Nga Sơn

23. Hội LHTN huyện Quảng Xương

24. Hội LHTN huyện Nghi Sơn
 

- Cụm Thành phố, thị xã: 03 đơn vị

25. Hội LHTN Thị xã Bỉm Sơn

26. Hội LHTN Thành phố Sầm Sơn

27. Hội LHTN Thành phố Thanh Hoá

 

  
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam