ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỚI HOẠT ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

Đăng lúc: 07:57:03 03/06/2023 (GMT+7)

Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè xanh” năm 2023, vào sáng ngày 02/6/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức triển khai các đội hình tình nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tại địa bàn khu dân cư các phường Quảng Hưng, Quảng Thắng (Thành phố Thanh Hóa).

 284946322_498617891953409_7653333297825455113_n.jpg

285685644_498618008620064_6238912614223763308_n.jpg

286072272_498617525286779_2736652787260945362_n.jpg

Hoạt động nhằm giúp phát huy tinh thần yêu môi trường và bảo vệ môi trường trong sinh viên, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong khu dân cư.

 

Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam