Mô hình kiện toàn, sáp nhập các chi đoàn yếu kém, ít đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư

Đăng lúc: 17:05:35 29/11/2023 (GMT+7)

Tháng 3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn mô hình thành lập mới chi đoàn trên cơ sở kiện toàn, sáp nhập các chi đoàn yếu kém, ít đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư.

         Đối tượng là các chi đoàn: Chi đoàn dưới 9 đoàn viên, nhiều năm chậm phát triển đoàn viên mới, hoạt động khó khăn do thường xuyên thiếu hụt lực lượng đoàn viên thanh niên; Đối với chi đoàn có số lượng khoảng 10-15 đoàn viên, nhưng con số không ổn định; quy mô dân số nhỏ; nhiều năm hoạt động cầm chừng, lực lượng thanh niên tại địa bàn đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ lớn có thể tiến hành sáp nhập với chi đoàn khác để thành lập chi đoàn mới có quy mô đảm bảo đông đủ số lượng đoàn viên thanh niên để hoạt động hiệu quả. Chi đoàn thành lập mới đảm bảo địa giới hành chính liền kề nhau. Tùy tình hình thực tế có thể sáp nhập 1 - 2 hoặc nhiều chi đoàn với nhau, nhưng phải duy trì mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 3 - 5 chi đoàn. Đối với các huyện miền núi, do đặc thù địa bàn rộng, nếu tiến hành sáp nhập, thành lập mới chi đoàn phải xem xét đến yếu tố địa lý, tránh địa bàn của một chi đoàn quá rộng gây khó khăn cho hoạt động.
sinh hoạt chi đoàn Nga Sơn.jpg

         Sinh hoạt chi đoàn sáp nhập 3 chi đoàn ít đoàn viên thanh niên
tại xã Nga Trung - huyện Nga Sơn

        Các bước kiện toàn, sáp nhập các chi đoàn yếu kém, ít đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư: Tiến hành khảo sát, xây dựng phương án; Thực hiện kiện toàn, sáp nhập, thành lập mới chi đoàn; Hồ sơ sáp nhập, thành lập chi đoàn mới.

ảnh tin bài 2.jpg

 Chi đoàn tổ dân phố Tân Đoài (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) tổ chức sinh hoạt ghép theo chuyên đề quý III/2023

        Sau 1 năm thực hiện mô hình, kết quả: Đã có 116 chi đoàn được kiện toàn, sáp nhập, sinh hoạt ghép. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư, tăng cường phát triển đoàn viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên trong khu vực địa bàn dân cư. Việc kiện toàn, sắp xếp lại những chi đoàn trên địa bàn dân cư yếu kém, ít đoàn viên thanh niên, có quy mô nhỏ, khó hoạt động để thành lập mới chi đoàn. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư, tăng cường phát triển đoàn viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên khu vực nông thôn, đô thị; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Việc thành lập mới chi đoàn địa bàn dân cư được tiến hành phù hợp với thực tế tình hình thanh niên ở từng địa bàn; vận dụng sáng tạo Điều lệ Đoàn, đồng thời đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy đảng và đoàn cấp trên trực tiếp.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam