Mô hình nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư của Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Đăng lúc: 17:12:07 29/11/2023 (GMT+7)

Chi đoàn là tổ chức tế bào trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là những người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, là nơi thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên.

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi đoàn thì Bí thư Chi đoàn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Xác định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi đoàn thôn, làng, bản; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng mô hình nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư:

          1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn

Trên cơ sở đề nghị và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giao cho Ban Tổ chức - Kiểm tra phối hợp với Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ TTN tỉnh Thanh Hóa tham mưu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung tạo mọi nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở và đội ngũ Bí thư chi đoàn, đặc biệt là Bí thư Chi đoàn khối xã, phường, thị trấn, Bí thư chi đoàn địa bàn dân cư.

          Hàng năm, các Huyện, Thị, Thành đoàn hàng năm đều tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ Bí thư các Chi đoàn; qua tập huấn giúp đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới. Tiêu biểu: Huyện đoàn Yên Định, Huyện đoàn Ngọc Lặc, Thị đoàn Nghi Sơn, Huyện đoàn Đông Sơn, Huyện đoàn Thọ Xuân ....

          Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức cho 4.500 bí thư chi đoàn được tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.

Ngoài ra, nhiều đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền tạo điều kiện cho bí thư chi đoàn được học tập nâng cao trình độ về văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; khuyến khích, động viên đội ngũ bí thư chi đoàn có ý thức rèn luyện, học tập và chủ động tích cực đăng ký tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị.

mô hình1.jpg
Tập huấn cho Bí thư chi đoàn tại Huyện đoàn Lang Chánh năm 2023

          2. Bí thư Chi đoàn kiêm thôn đội trưởng, kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm & vay vốn, Bí thư Chi đoàn là cán bộ công chức, viên chức...

          Là người hoạt động không chuyên trách với mức phụ cấp thấp, để lựa chọn được 01 đồng chí Bí thư Chi đoàn vừa có năng lực, vừa tận tậm, nhiệt huyết với phong trào là một chuyện không dễ nhưng để giữ được chân các đồng chí Bí thư Chi đoàn lại còn khó hơn. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu cho cấp ủy, cho Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ các huyện, thị, thành đoàn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn các đồng chí cán bộ là công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (Phó Bí thư Đoàn, Phó Công an xã, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ,..) trong độ tuổi Đoàn làm Bí thư Chi đoàn. Bên cạnh đó, giao cho Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tạo điều kiện để những đồng chí Bí thư Chi đoàn được kiêm thêm thôn đội trưởng hoặc tổ trưởng tổ Tiết kiệm & vay vốn. Qua đó, các đồng chí có thêm thu nhập, gắn thêm trách nhiệm để yên tâm cống hiến cho phong trào.

3. Chăm lo quyền lợi vật chất cho đội ngũ Bí thư chi đoàn

- Với chỉ tiêu phấn đấu, hàng năm có ít nhất trên 30% bí thư chi đoàn được vay vốn phát triển kinh tế và 100% bí thư chi đoàn được tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó có 20% bí thư chi đoàn đăng ký đào tạo ngành nghề phù hợp cho cá nhân. Kết quả, toàn tỉnh có 20/39 Đoàn cấp huyện đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tập huấn trang bị kiến thức KHKT, phát triển kinh tế và khuyến khích bí thư chi đoàn làm kinh tế tại địa phương, nhiều đơn vị đã phối hợp tốt với ban, ngành cùng cấp, các doanh nghiệp để tìm nguồn vốn; một số huyện đã chủ động phối hợp với các trung tâm và trường nghề thành lập các đội tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đội ngũ bí thư chi đoàn và ĐVTN, qua đó có 30% Bí thư chi đoàn đã chọn, đăng ký ngành nghề đào tạo phù hợp cho bản thân, như : điện dân dụng, điện lạnh, mộc......; tạo điều kiện cho bí thư chi đoàn được vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách và các Dự án của Đoàn Thanh niên.

mô hình 2.jpg

- Chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn được quan tâm. Đối với Đoàn cơ sở khối nông thôn, ngoài Bí thư Đoàn cấp xã là công chức, đội ngũ từ Phó bí thư Đoàn cơ sở đến bí thư chi đoàn, căn cứ tình hình thực tế ở từng địa phương, BTV Đoàn các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền tạo điều kiện tiết kiệm từ nguồn kinh phí địa phương, đóng góp của nhân dân, từ nguồn quỹ xây dựng Đoàn, từ một phần kinh phí tham gia các công trình, phần việc TN.

- Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Đoàn giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế và hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ KHKT nông - lâm - ngư nghiệp; phối hợp với phòng nông nghiệp huyện, Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư hỗ trợ tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bí thư chi đoàn.

          4. Tổ chức các Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên dương, khen thưởng các Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn

          Qua việc tổ chức các Hội thi và tuyên dương, khen thưởng cho các Bí thư Chi đoàn nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ, kịp thời động viên hoạt động của chi đoàn, đặc biệt là của Bí thư Chi đoàn.

Từ thực tiễn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư, đã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình thanh niên tiên tiến làm kinh tế giỏi (trong đó 45% là Bí thư chi đoàn). BTV đoàn các cấp chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực như: tuyên dương Bí thư chi đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào TTN, làm kinh tế giỏi..; tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi. Qua đó, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, khích lệ, động viên đội ngũ bí thư chi đoàn góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên.

Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam