Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Như Xuân - “cầu nối” đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đăng lúc: 08:24:56 23/04/2022 (GMT+7)

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền là “đi trước mở đường”, những năm qua, các cấp ủy huyện Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

177d2194614t79095l0.jpg
Được tuyên truyền, vận động, phụ nữ xã Thanh Lâm phát triển nghề dệt truyền thống, mang lại thu nhập ổn định.

Xã Thanh Lâm thuộc vùng “6 Thanh” của huyện Như Xuân. Vốn là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, giao thông đi lại khó khăn, dẫn đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của Thanh Lâm gặp nhiều trở lực. Nhận diện được những khó khăn, lực cản nên nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”. Để nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo củng cố và phát huy vai trò của đội ngũ TTV cơ sở trong việc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thôn Làng Kèn có 117 hộ dân, với 464 nhân khẩu, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Thổ chiếm hơn 90%. Những năm qua, chi bộ, ban cán sự thôn luôn xác định công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong vai trò bí thư chi bộ thôn Làng Kèn, kiêm TTV cơ sở, ông Lục Vinh Mạch luôn lồng ghép các nội dung tiếp thu tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ xã đi vào cuộc sống, ông còn đưa những nhiệm vụ trọng tâm mà đảng ủy, UBND xã đang tập trung triển khai thực hiện, như: phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai để phát triển các mô hình lâm nghiệp, nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát triển ngành nghề trong tiểu thủ công nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ việc “nói cho dân hiểu” của ông Mạch mà người dân thôn Làng Kèn đã xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, phát huy tinh thần chủ động, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo. Đến nay, thôn Làng Kèn luôn duy trì 20 ha sắn, hơn 14 ha mía nguyên liệu, 62 ha rừng sản xuất và cải tạo 1,5 ha vườn tạp để trồng cây ăn quả. Ngoài ra, Nhân dân trong thôn còn tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, với 170 con trâu, bò; 121 con dê và 157 con lợn. Cùng với đó, chị em phụ nữ trong thôn cũng tập trung khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của địa phương. Đây được xem là “cần cầu” giúp người dân thôn Làng Kèn có thu nhập ổn định. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn Làng Kèn đạt khoảng 34 triệu đồng/năm; trong thôn còn 27 hộ nghèo.
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, những năm qua, huyện Như Xuân luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ BCV, TTV. Trọng tâm là củng cố, xây dựng đội ngũ BCV, TTV ở các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện đến thôn, khu phố có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, gần gũi với Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Toàn huyện Như Xuân hiện có 1 BCV cấp tỉnh, 23 BCV cấp huyện và 280 TTV cơ sở. Nhờ vậy, hoạt động tuyên truyền miệng của huyện Như Xuân đã có nhiều đổi mới và đi vào nền nếp. Cùng với tập trung cung cấp, thông tin những vấn đề mang tính thời sự được dư luận quan tâm, đội ngũ BCV, TTV trong huyện còn chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, cũng như những giá trị nhân văn tốt đẹp, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hàng năm huyện Như Xuân cũng cung cấp đầy đủ tài liệu “Thông báo nội bộ” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và biên soạn, phát hành 1.200 cuốn “Bản tin Như Xuân” đến các tổ chức đảng. Những cuốn tài liệu “Thông báo nội bộ”, “Bản tin Như Xuân” đã trở thành “cẩm nang” giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở có thêm những thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, cung cấp, bổ sung làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt của các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện.
Hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV đã và đang góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây không chỉ là “con đường” để đưa kinh tế - xã hội huyện Như Xuân phát triển nhanh, bền vững và sớm “cán đích” trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.
Nguồn BTH
Tin nổi bật
KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Cội nguồn báo chí cách mạng Việt NamCội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam
Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”
Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”