Tập trung công tác quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: 19:08:42 24/04/2022 (GMT+7)

Cùng với thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư. Đây cũng là nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hà Trung đặc biệt quan tâm, xác định là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025.

245d0163437t71869l0.jpg
Hệ thống đường giao thông xã Hà Lai được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với quan điểm quy hoạch (QH) xây dựng có vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nhằm xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng nông thôn mới và phải được ưu tiên đầu tư đi trước một bước để định hướng, bảo đảm tính đồng bộ, dự đoán tầm nhìn, làm công cụ quản lý quá trình phát triển đô thị, nông thôn..., thời gian qua, huyện Hà Trung đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh lập QH nhiều đồ án quan trọng có tính chiến lược trong phát triển KT-XH.
Ngay sau khi các đồ án được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Chấp hành Huyện ủy Hà Trung đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị huyện Hà Trung, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05, 06-NQ/HU, về xây dựng và phát triển đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, huyện Hà Trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. UBND huyện Hà Trung đã ban hành các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 và xác định mục tiêu cụ thể là thành lập Khu công nghiệp (KCN) Hà Long, Hà Lĩnh xong trước năm 2030. Trong đó thành lập mới 6 cụm công nghiệp (CCN) theo QH vùng huyện và QH các đô thị đã được duyệt, gồm: CCN Hà Long I, II, III; CCN Yến Sơn, CCN Hà Vinh; mở rộng quy mô 3 CCN hiện có (gồm Hà Phong II, Hà Lĩnh II và Hà Tân) theo QH. Phấn đấu đến năm 2025, có 50% số CCN đạt tỷ lệ lấp đầy 100% và đến năm 2030 có 70% số CCN đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích. Năm 2025, cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp chiếm 41,51% trong cơ cấu kinh tế; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 100 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 20%; thành lập thị trấn Hà Long, Hà Lĩnh. QH và xây dựng khu vực trung tâm các xã (chưa đưa vào QH đô thị) mỗi xã một khu dân cư mới theo hướng hiện đại, với diện tích từ 5 - 10 ha, trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại gắn với phát triển dân cư...
Nhằm “hiện thực hóa” những con số, kỳ vọng ấy, cùng với thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các CCN và hạ tầng đô thị đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư. Đây cũng là nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hà Trung đặc biệt quan tâm, xác định là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng, ban, đơn vị trong tổ chức thực hiện và xác định rõ thời gian hoàn thành từng nội dung công việc theo lộ trình phù hợp. Đối với công tác lập, quản lý QH phục vụ cho phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị, giao phòng kinh tế và hạ tầng chủ trì, chủ động đấu mối với các phòng chức năng các sở, ngành cấp tỉnh để đưa các QH đô thị; QH các KCN, CCN của huyện cập nhật vào QH chung tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm căn cứ để kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Tập trung hoàn thiện, trình duyệt QH đô thị Gũ, đô thị Cừ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thẩm định, trình phê duyệt QH chung cho 11 xã chưa QH phát triển đô thị... Bên cạnh đó, huyện tiếp tục làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để phát triển công nghiệp, đô thị, kết cấu hạ tầng văn hóa xã hội. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị. Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá và kêu gọi thu hút đầu tư vào các KCN, CCN và đô thị đã QH. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng quá trình phát triển công nghiệp đô thị...
Theo tiến độ thực hiện các QH, đến nay, huyện Hà Trung đã triển khai thực hiện các QH trọng điểm, cụ thể: QH sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; QH vùng huyện; điều chỉnh, mở rộng QH chung thị trấn đến năm 2035; QH đô thị: Hà Long, Hà Lĩnh, đô thị Cừ, Gũ; các CCN: Hà Long, Hà Lĩnh, Hà Dương, Hà Phong mở rộng, Bình Sơn, Phú Sơn..., các dự án trọng điểm: TNG Hà Long Golf&Resort; Nông nghiệp công nghệ cao TNGreen; Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Lăng miếu Triệu Tường; hạ tầng dân cư trung tâm văn hóa, hạ tầng khu trung tâm văn hóa - thể thao huyện, dự án Trường THPT Hoàng Lệ Kha, bệnh viện đa khoa. Đôn đốc các xã (không thuộc QH chung xây dựng đô thị) hoàn thiện lập QH chung xây dựng xã đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Bước đầu, đã thu hút được nhiều nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, như: nhà máy cáp điện ô tô tại CCN Hà Dương, Công ty TNHH May Thiên Nam tại xã Hà Đông...
Đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, khẳng định: Tập trung triển khai các QH, đặc biệt là QH xây dựng vùng huyện Hà Trung đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để huyện xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ phát triển KT-XH cụ thể của từng giai đoạn. QH tạo được tính liên kết vùng; xây dựng trung tâm kinh tế, phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ đa chức năng, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các loại hình dịch vụ du lịch văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái và cộng đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng..., đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, góp phần hình thành các cực đô thị phát triển, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hài hòa với môi trường, tăng tỷ lệ đô thị hóa nông thôn. QH đã được Hội QH phát triển đô thị Việt Nam đánh giá có tầm nhìn, tính khả thi cao, chất lượng QH tốt và trao giải đồng Giải thưởng QH đô thị quốc gia lần thứ 2 (tháng 12-2021). Hà Trung là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và là 2 huyện duy nhất có đồ án QH được hội đồng chấm giải lựa chọn để trao giải trên tổng số 99 tác phẩm tham dự lần này. QH được triển khai thực hiện sẽ mở ra hướng phát triển mới, xác định được vai trò, vị trí của huyện trong QH phát triển chung của vùng, của tỉnh. Để QH đi vào thực tiễn còn rất nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền huyện phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để xây dựng Hà Trung đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Nguồn BTH
Tin nổi bật
KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Cội nguồn báo chí cách mạng Việt NamCội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam
Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”
Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”