BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đăng lúc: 10:22:13 15/09/2020 (GMT+7)

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là cần thiết, là yếu tố cơ bản, làm nền tảng cho phát huy năng lực, phẩm chất và tư tưởng, lý tưởng cho thế hệ trẻ. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Nhận thức sâu sắc lời dạy của người, tuổi trẻ Thanh Hoá luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

IMG_1280.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 

Các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; diễn đàn, hội thảo, các cuộc thi tự luận, trắc nghiệm, thi trực tuyến trên Internet... Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 02 về Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới” nhằm tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, góp phần xây dựng lớp thanh, thiếu niên Thanh Hoá có lý tưởng cách mạng; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc học tập chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức triển khai. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước như: đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Hội thi ánh sáng soi đường” tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
635960018.jpg
 Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề " Học tập và làm theo  tư tưởng đạo đức, phong cách
Hồ Chí MInh năm 2020" 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 172 hội nghị, lễ tuyên dương cấp tỉnh và cấp huyện với 3.319 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương. Thông qua các hoạt động tuyên dương, nhân rộng các điển hình thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác, đã xuất hiện hàng loạt những hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hình ảnh của đoàn viên Lê Xuân Huân không sợ nguy hiểm nhảy cầu độ cao 30m cứu người chết đuối ở Thiệu Hóa, đoàn viên Hoàng Đức Hải xả thân cứu 3 mẹ con cô giáo đuối nước ở Tĩnh Gia; các em học sinh Thanh Hóa giành các huy chương vàng quốc tế... đã làm tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thế hệ thanh niên Thanh Hóa.
2a18cd976b2b115d711802614d41a683.jpg
 Lễ phát động Cuộc vận động nêu gương hành động dũng cảm của Đoàn viên Hoàng Đức Hải

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tiếp tục góp phần định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên được tăng cường triển khai thực hiện, góp phần tăng tính chủ động của đoàn viên thanh niên trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.
ĐVTN huyện Hoằng Hóa tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.jpg
Đoàn viên thanh niên huyện Hoằng Hóa tham gia nạo vét kênh mương nội đồng 

Đặc biệt, trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên đã phát huy vai trò nòng cốt trên mọi lĩnh vực kinh tế -văn hóa - xã hội, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã thực sự đi vào cuộc sống, được các tầng lớp thanh niên tích cực hưởng ứng.
Bên cạnh những thành tích to lớn mà các thế hệ thanh niên Thanh Hóa đã đóng góp cho đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên xa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, có những việc làm đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của ĐảngTrong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ thông tin trên internet, mạng xã hội trở thành một thách thức lớn đối với tổ chức Đoàn, xã hội và chính bản thân thanh niên.
Qua thực tiễn, từ những kết quả đạt được và những vấn đề đang đặt ra, để công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên tiếp tục triển khai có hiệu quả, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Một là, các cấp bộ đoàn cần đầu tư nâng cao chất lượng các hoạt động học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đổi mới hình thức tổ chức, chuyển tải các nội dung giáo dục, các bài học lý luận chính trị một cách khoa học, hiệu quả; biên soạn các loại tài liệu phục vụ việc học tập theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhiệm vụ, nhu cầu của thanh, thiếu niên;đa dạng hoá các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Tích cực triển khai Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay”.
Hai là, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thành lập, duy trì các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên. Chủ động trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Thường xuyên đăng tải, chia sẻ những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Đoàn trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền cho thanh thiếu niên nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tích cực tham gia viết tin, bài, bình luận đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu trên mạng xã hội. Xác định internet, mạng xã hội sẽ là nơi cần tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên.
Ba là, giáo dục cho thanh niên hiểu biết và quý trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong lĩnh vực đời sống văn hoá tinh thần gắn với giáo dục nâng cao nhận thức, nhân cách cho thanh niên thông qua những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến. Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, qua đó giúp thanh niên có thái độ đúng đắn trong việc đánh giá, nhận thức những giá trị truyền thống. Kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản động.
Bốn là,đẩy mạnh các phong trào cách mạng của tuổi trẻ, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy năng lực sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng thanh niên, chú trọng việc trau dồi về các kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng tạo lập các mối quan hệ xã hội, trang bị ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cho thanh niên... phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm là, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên dương người tốt việc tốt, điển hình thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt việc nêu gương: đảng viên nêu gương cho ĐVTN; đoàn viên nêu gương cho thanh niên và thiếu niên nhi đồng; thầy cô giáo nêu gương tốt cho học sinh sinh viên./.
Hoàng Lê Thái - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
Truy cập
Hôm nay:
442
Hôm qua:
2472
Tuần này:
13472
Tháng này:
35926
Tất cả:
1595618