Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

Kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại Huyện đoàn Đông Sơn

Đăng lúc: 08:20:00 30/11/2021 (GMT+7)

Thực hiện Thông báo số 131 - TB/TĐTN-TCKT, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “Thông báo tổ chức giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ năm 2021”. Ngày 30/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Văn Châu-Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn về kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

 Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn, các thành viên của đoàn kiểm tra đã phát biểu ý kiến và thảo luận tại Hội nghị. Qua Kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Thông báo số 131 - TB/TĐTN-TCKT, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đơn vị đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết đến cơ sở Đoàn thực hiện các hoạt động đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ chung đã đề ra; kịp thời định hướng, lãnh đạo những nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện tốt. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được tổ chức hiệu quả. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, các cấp bộ đoàn tiếp tục quán triệt truyền truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên. Công tác triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh thực hiện. Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn đã sớm ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông năm 2021và Xuân tình nguyện năm 2022; các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với đơn vị và triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Hội. Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Phong trào xây dựng đô thị văn minhđược duy trì. Các hoạt động an sinh xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiêp tiếp tục được triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn đã hưởng ứng thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh hóa, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid – 19”, tích cực hướng dẫn, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân trở về từ các địa phương có dịch thực hiện cách ly và chủ động khai báo y tế theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tiếp tục được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn đã cử 05 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng theo khung chương trình 260 tiết của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2021. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn đã cụ thể hoá bằng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến 100% cấp bộ Đoàn toàn huyện. Tham gia hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực quan tâm thực rà soát kiện toàn, bổ sung bộ máy tổ chức Đoàn các cấp; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trong các khối trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đảm bảo theo các quy định.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Công tác phối hợp, nắm bắt tình hình ĐVTN có lúc, có việc còn chậm; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên chưa hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong thanh, thiếu niên hiệu quả chưa cao. Một số chỉ tiêu trong chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chưa được Ban Thường vụ huyện đoàn đưa vào Chương trình công tác năm…
 
Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn
 
 
Truy cập
Hôm nay:
1659
Hôm qua:
5493
Tuần này:
18930
Tháng này:
173613
Tất cả:
4273148