Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

Kiểm tra việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại Huyện đoàn Ngọc Lặc, Huyện đoàn Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 09:00:00 03/12/2021 (GMT+7)

Thực hiện Thông báo số 131 - TB/TĐTN-TCKT, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “Thông báo tổ chức giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ năm 2021”. Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 do đồng chí Phùng Tố Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngọc Lặc (Sáng 01/12/2021), Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Lộc (Chiều 02/12/2021).

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngọc Lặc và Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Lộc đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Thông báo số 131 - TB/TĐTN-TCKT, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Các đơn vị được kiểm tra đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết đến cơ sở Đoàn thực hiện các hoạt động đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ chung đã đề ra; kịp thời định hướng, lãnh đạo những nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện tốt. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được tổ chức hiệu quả. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, các cấp bộ đoàn tiếp tục quán triệt truyền truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên. Công tác triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh thực hiện. Ban Thường vụ các huyện đoàn đã hưởng ứng thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh hóa, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid – 19”, tích cực hướng dẫn, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân trở về từ các địa phương có dịch thực hiện cách ly và chủ động khai báo y tế theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tiếp tục được quan tâm. Ban Thường vụ các huyện đoàn đã cử cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng theo khung chương trình 260 tiết của Ban Bí thư Trung ương Đoànnăm 2021. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ các huyện đoàn đã cụ thể hoá bằng các kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến 100% cấp bộ Đoàn toàn huyện. Tham gia hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực quan tâm thực rà soát kiện toàn, bổ sung bộ máy tổ chức Đoàn các cấp; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trong các khối trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đảm bảo theo các quy định.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: - Công tác phối hợp, nắm bắt tình hình ĐVTN có lúc, có việc còn chậm; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên chưa hiệu quả. Một số chỉ tiêu trong chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chưa được Ban Thường vụ huyện đoàn đưa vào Chương trình công tác năm…
Kết luận tại các hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngọc Lặc và Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Lộc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thời gian tới cần nghiêm túc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch CoVid – 19; Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid – 19. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chuẩn bị các nội dung cho tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức Đoàn các cấp. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội các cấp; công tác phát triển đoàn viên mới; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Công tác vận động, thành lập mới các tổ chức Đoàn, Hội trong các Doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến dịch hè năm 2021. Rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022...

Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn
 
Truy cập
Hôm nay:
1481
Hôm qua:
5493
Tuần này:
18752
Tháng này:
173435
Tất cả:
4272970