Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức tập huấn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho Đoàn viên thanh niên huyện Triệu Sơn và Ngọc Lặc

Đăng lúc: 16:27:18 13/09/2019 (GMT+7)

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”. Ngày 11/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp tập huấn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho ĐVTN huyện Triệu Sơn và Ngọc Lặc. Tới dự lớp tập huấn có đồng chí Đại diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Triệu Sơn và Ngọc Lặc; Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và hơn 200 ĐVTN trên địa bàn 02 huyện.

Thông qua Lớp tập huấn, các bạn ĐVTN đã được giới thiệu về Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; các kiến thức chung về an toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn VietGap trong chăn nuôi và trồng trọt...

IMG_1568169133745_1568275943914.jpg
 
 
IMG_20190911_075247.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn tại Triệu Sơn
IMG_20190911_141929.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn tại Ngọc Lặc
Tại Lớp tập huấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hỗ trợ, ra mắt thành lập CLB Thanh niên xung kích đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Triệu Sơn và Ngọc Lặc. CLB Thanh niên xung kích gồm 15 thành viên là cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn huyện, có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn như: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giữ gìn, bảo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia các hoạt động do Đoàn phát động.
Nguyễn Sơn - Ban TNNT