Tuổi trẻ Hà Trung - tổ chức phát quan thực bì phòng cháy, chữa cháy rừng gắn biển tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019

Đăng lúc: 08:56:36 20/05/2019 (GMT+7)

Trong thời gian gần đây thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài rất dễ dẵn đến cháy rừng, để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Sáng ngày 15/5/2019, Huyện đoàn Hà Trung đã chọn khu rừng Thông, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức chỉ đạo điểm phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì phòng cháy, chữa cháy rừng và gắn biển tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019.

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, Huyện đoàn Hà Trung yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi trong toàn huyện cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
hoạt động rừng.jpg
Huyện đoàn, Chi cục Kiểm lâm huyện gắn biển tuyên truyền bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng
Đồng thời, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy làm những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, thanh thiếu nhi, nhân dân và cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện những quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tham gia phát hiện, ngăn ngừa cháy rừng...
Thành lập các đội “Thanh niên xung kích”, đội “Thanh niên tình nguyện”, làm nòng cốt trực tiếp để tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
phát rừng.jpg
Đoàn viên, thanh niên đã thực hiện phát quang thực bì, thu gom vật liệu dễ cháy ra khỏi rừng.
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã thực hiện phát quang hơn 2km đường băng cản lửa và thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực rừng thông ở xã Hà Bình.
Đây là dịp tuổi trẻ Hà Trung nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia các hoạt động phòng chống cháy rừng; bằng những hành động, việc làm thiết thực để chung tay, góp sức bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống của nhân loại; tạo phong trào thi đua rộng khắp trong thanh thiếu niên về xây dựng môi trường rừng an toàn, xanh - sạch - đẹp.
HĐ Hà Trung