Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

Tuổi trẻ Thanh Hóa sôi nổi tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Đăng lúc: 08:20:07 23/09/2021 (GMT+7)

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức, trong thời gian qua, tuổi trẻ Thanh Hóa đã tích cực tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức thi trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Ngay sau Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam của Trung ương Đoàn vào sáng ngày 15/9/2021, đông đảo cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh đã tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Sau hơn 1 tuần tham gia cuộc thi đã thu hút được hơn 3500 thí sinh tham gia với 5200 lượt thi thành công, xếp hạng 12/67 đơn vị tham gia.

z2779448679498_3708f6513e52301f06c00ac3abd5c3e4.jpg

image001.png

z2776681421575_c7e997895ca3056555f129202d75b487.jpg

image009.png
ĐVTN sôi nổi Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức
Cuộc thi là một trong những phương thức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên cả nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đức Công - Ban Tuyên Giáo
Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
5850
Hôm qua:
6106
Tuần này:
31651
Tháng này:
137033
Tất cả:
3662857