Hậu Lộc hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên năm học 2018-2019.

Đăng lúc: 15:32:50 04/05/2019 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 241 - HD/HĐĐ, ngày 07/11/2018 của Hội đồng Đội Tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức chương trình “Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022”, ngay từ đầu năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng đội huyện Hậu Lộc đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 24 - HD/HĐĐ, ngày 09/11/2018 về việc tổ chức chương trình “Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022” cho các liên đội nhà trường trong toàn huyện. Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Hậu Lộc, đến thời điểm này, 100% các liên đội đã xây dựng kế hoạch chương trình rèn luyện đội viên và tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu cho các em đội viên tại các liên đội trường học.

Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2018-2019 đã thu được nhiều kết quả nổi bật, nội dung tổ chức chương trình có nhiều điểm đổi mới; hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, như việc tổ chức hội thi, hội diễn, tổ chức các trò chơi đố vui, thi sân khấu hoá…; các hoạt động gắn với tình hình thực tế, phát huy được khả năng tư duy, kỷ năng sống của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Đến thời điểm hiện tại, hơn 20.000 em đội viên, thiếu niên, nhi đồng được tham gia các nội dung trong chương trình rèn luyện đội viên theo các hạng và có khoảng 10.000 em đội viên được cấp giấy chứng nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên.
Một số hình ảnh nổi bật:
IMG_20190503_150123.jpg

20190502_223803.jpg

IMG_20190504_111920.jpg

IMG_20190503_151219.jpg


IMG_20190503_151032.jpg

IMG_20190503_150218.jpg


IMG_20190503_145843.jpg
IMG_20190503_145843 (1).jpg 
 
IMG_20190503_151204.jpg
 
Chương trình rèn luyện đội viên đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Các hoạt động góp phần tạo môi trường để đội viên, thiếu niên và nhi đồng được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và hình thành những thói quen tốt tạo cho các em cảm hứng khi mỗi ngày đến trường.
HĐ Hậu Lộc