Tĩnh Gia: sôi nổi các hoạt động Hội trại, Nghi thức, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm Ngày cách mạng Tháng 8 và quốc khánh 2/9

Đăng lúc: 07:19:13 20/08/2019 (GMT+7)

Nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động Hội trại, Nghi thức, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Tiêu biểu cho các hoạt động trên như: Đoàn xã Tân Dân, Hùng Sơn tổ chức Hội trại thanh thiếu nhi; Đoàn Thị Trấn, Đoàn xã Thanh Thủy tổ chức Nghi thức Đội; Đoàn xã Hải Yến, Nguyên Bình, Trường Lâm…tổ chức liên hoan văn nghệ.

Thông qua các hoạt động nhằm giúp đoàn viên, thanh niên và các em thiếu niên, nhi đồng có một mùa hè bổ ích, được tham gia các hoạt động tập thể, nâng cao chất lượng tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn, dân cư. Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng anh hùng của Đảng và nhân dân ta; nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đọa của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ địa đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng.
Một số hình ảnh nổi bật:
67957382_165940614579646_1309374518816407552_n.jpg

68634184_2402294163210989_7515787804123594752_n.jpg

68883044_3222203581130599_8440843903355060224_n.jpg

69447464_3222201431130814_5445349263754133504_n.jpg

thị trấn.jpg
 
HĐ Tĩnh Gia