Đẩy mạnh toàn diện công tác Đoàn, phát huy sức trẻ

Đăng lúc: 09:43:58 09/06/2018 (GMT+7)

Năm 2013 - năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

bai viet BT dang dip tet 2014.JPG

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho thanh niên tình nguyện

tham gia trồng rừng tại huyện Mường Lát.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực thi đua, xung kích sáng tạo hưởng ứng tích cực các phong trào do Đoàn khởi xướng và phát động, tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên (TTN) toàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Các chương trình của Đoàn được thực hiện rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp thanh niên. Qua đó, đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của công tác Đoàn, phong trào TTN cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân đang ra sức phấn đấu “về đích” với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của nhiệm kỳ (2011 – 2015). Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xác định, đây là năm tăng tốc; là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, tích cực, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai các nội dung, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng là: Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng thanh niên; đổi mới phương thức, cách thức giáo dục để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Đoàn; tập trung nguồn lực tiếp tục đầu tư cho cơ sở nhằm từng bước nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn; đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng các đối tượng đặc thù, thanh niên trên địa bàn dân cư; triển khai sâu rộng 2 phong trào lớn, trọng tâm của Đoàn, là “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, nhất là việc chỉ đạo cơ sở, nhằm chuyển biến tình hình cơ sở, tạo phong trào từ cơ sở, gắn với đoàn viên thanh niên.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 02 của Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho TTN giai đoạn 2013 - 2017”; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho TTN giai đoạn 2013 - 2020”. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho đoàn viên, TTN thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội, triển khai cuộc thi tìm hiểu “Thanh Hóa với Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”...; không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học XHCN của thanh niên; tăng cường vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên sửa đổi”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Hóa”; “Nhà bán trú cho em”; chủ động phối hợp khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; bảo vệ quyền trẻ em; tổ chức trại hè, các lớp huấn luyện, các trại huấn luyện kỹ năng xã hội, phát triển rộng rãi chương trình “Học kỳ trong quân đội”; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND có cơ chế, chính sách quan tâm tới công tác đoàn, phong trào TTN. Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với các ngành, các tổ chức kinh tế - chính trị xã hội nhằm tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào TTN; chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị về việc quan tâm chỉ đạo công tác thanh niên; định kỳ gặp gỡ, nghe báo cáo tình hình công tác Đoàn, phong trào TTN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn...

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, tuổi trẻ Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác Đoàn, phong trào TTN không ngừng phát triển lớn mạnh, đóng góp trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng quê hương Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.

Nguyễn Ngọc Tiến 

Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn 
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam