TỈNH ĐOÀN THANH HÓA PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TỈNH THANH HÓA NĂM 2023”

Đăng lúc: 16:00:00 02/06/2023 (GMT+7)

Nhằm thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng của đoàn viên thanh niên. Tiếp nối thành công 11 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2022”; Thực hiện kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ thanh niên Thanh Hóa khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030; Ban Thường cụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2023”.

Đối tượng, nội dung, thủ tục đăng kí và hồ sơ dự thi theo link sau: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/van-ban-phap-quy.htm?vanbanid=648fcb0e-b7db-e279-2132-0003a9c9cdbd

inphographic.jpg

Nguyễn Linh - Ban ĐKTHTN
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam