Cơ cấu bộ máy Hội đồng Đội tỉnh

Đăng lúc: 09:43:58 09/06/2018 (GMT+7)


 Về bộ máy:
 

1. Hội đồng Đội tỉnh: Gồm 19 đồng chí ủy viên

Chủ tịch:      - Đ/c Phùng Tố Linh – PBT Tỉnh Đoàn

- Phó chủ tịch - Đ/c ĐặngThị Hồng –  Trưởng ban TTN-TH Tỉnh Đoàn

2. Địa chỉ Văn phòng  Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hoa·

Địa điểm: Tầng 3 - Cơ quan Tỉnh Đoàn

(Số 49 Đại lộ Lê Lợi – Phường Tân Sơn – Thành phố Thanh Hóa)

 Email:  bantruonghoctd@gmail.com 
Tin nổi bật
Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"
Phát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcPhát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độLợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ
Đừng để thông tin chính thống... đi sauĐừng để thông tin chính thống... đi sau
Bài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐảngBài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng