Cao đẳng Nghề Công nhiệp Thanh Hóa: Sôi nổi với các hoạt động thiết thực Chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đăng lúc: 08:13:12 08/06/2022 (GMT+7)

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Nghề Công nhiệp Thanh Hóa đã phát huy vai trò, trách nhiệm, sức trẻ trong việc tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Các hoạt động được triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid -19.Bám sát mục tiêu hoạt động trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Nghề Công nhiệp Thanh Hóa đã chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động như: Phong trào tình nguyện trong mùa Dịch Covid 19; phong trào thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường và các công trình thanh niên nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào quê hương; các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả cao như: tổng vệ sinh môi trường quanh khu vực học tập và nghiên cứu, khu ký túc xá, khu trọ sinh viên. 


đọn VS khu ký túc xá.jpg

ảnh: Sinh viên trường Cao đẳng nghề dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu ký túc xá


Các hoạt động trên đã từng bước được lan tỏa đối với các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ biển đảo quê hương; giữ gìn ANTT và an toàn giao thông. Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia hưởng ứng./. 
 
Hội Sinh viên Cao đẳng Nghề Công nhiệp
 
Tin nổi bật
Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao "Cây tre Việt Nam" - Bài 2: Thấm nhuần bản sắc văn...Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao "Cây tre Việt Nam" - Bài 2: Thấm nhuần bản sắc văn ...
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình hiện nayHoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình hiện nay
Đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thành tựu và những vấn...Đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thành tựu và những ...
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại