Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, sinh hoạt toàn Đoàn gắn với phát triển đoàn viên năm 2022

Đăng lúc: 14:35:18 10/11/2022 (GMT+7)

Sinh hoạt chi đoàn hàng tháng là một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai xen kẽ loại hình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn.

 Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng “Kế hoạch Sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, sinh hoạt toàn Đoàn năm 2022”, tập trung củng cố xây dựng tổ chức các cơ sở Đoàn; ban hành 11 số tài liệu Sinh hoạt chi đoàn (1 số/ tháng) nhằm cung cấp các thông tin hay, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương là tài liệu phục cho các buổi sinh hoạt hànhg tháng của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu mỗi đồng chí phụ trách các đơn vị tham gia sinh hoạt chi đoàn tại các địa phương, đơn vị mình phụ trách thực hiện theo chủ trương đi cơ sở 1+2, việc triển khai dự sinh hoạt chi đoàn có tác dụng rõ nét trong việc đôn đốc các cơ sở đoàn duy trì việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ, bên cạnh đó cũng tạo điều kiện để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên ở cơ sở, từ đó có những giải pháp cụ thể, sát thực để tham mưu BTV Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở phù hợp hơn.
TÀI LIỆU SHCĐ số tháng 05.2022.jpg
Trang bìa Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn Tháng 5/2022
Nhiều Chi đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ lôi cuốn được nhiều bạn đoàn viên tham gia, nhất là các đợt sinh hoạt chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày kỉ niệm của đoàn với nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: tổ chức các trò chơi hái hoa dân chủ, rung chuông vàng, đố vui có thưởng; tổ chức góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn các cấp; tìm hiểu các ngày truyền thống của Đoàn, Hội, Đội,…
Một số hình ảnh của các buổi sinh hoạt hang tháng tại các Chi đoàn trên địa bàn tỉnh:

Chi đoàn 12A1 Trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân