HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 Chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

Đăng lúc: 16:29:29 14/11/2018 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 gắn liền với chủ điểm “Nhớ ơn thầy cô”; tiếp tục phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của tuổi trẻ tỉnh nhà.

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác vận động ĐVTN hưởng ứng tham gia các phong trào với chủ đề “Nhớ ơn thầy cô”.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn phải cụ thể, sinh động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Chi đoàn cần giới thiệu những nội dung ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề “Nhớ ơn thầy cô”, những thành quả nổi bật trong sự nghiệp giáo dục, những cống hiến của những nhà giáo dành dành cho thế hệ trẻ hôm nay và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tùy tình hình thực tế, các chi đoàn có thể lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với điều kiện của đơn vị mình bằng nhiều hình thức như: tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thăm hỏi thầy cô giáo đã nghỉ hưu hoặc còn đương nhiệm, đố vui, hái hoa dân chủ tìm hiểu về ngày 20/11… đảm bảo không khí vui tươi, sôi nổi, thiết thực và thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo ĐVTN. Tạo điều kiện cho ĐVTN rèn luyện về đạo đức, lối sống.

          - Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 02 - NQ/TĐTN của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Họp chi đoàn, BCH Chi đoàn chuẩn bị các nội dung cho chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm 2019; đánh giá kết quả hoạt động của Chi đoàn trong tháng qua, biểu dương, khen thưởng, động viên những ĐVTN có thành tích tốt trong hoạt động. Tuyên dương, khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN năm 2018.

- Luôn bám sát phát huy vai trò xung kích, tình nguyện chuyên sâu hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết trong và ngoài nước, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

- Chuẩn bị làm một số phần việc thanh niên như giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách bằng việc làm cụ thể: giúp đỡ trong việc thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, làm vệ sinh…

- Tổ chức tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú.

          - Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ như: Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang (06/11), Ngày Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11), ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11), Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam (12/11), Ngày Bệnh dư đường Thế giới (14/11), Ngày Khoan dung Quốc tế (16/11), kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11), Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Truyền hình Thế giới (21/11), Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (25/11)…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn ban hành đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Cấp huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Căn cứ hướng dẫn của BTV Tỉnh đoàn và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn cho phù hợp.

http://tuoitrethanhhoa.vn/web/van-ban-phap-quy.htm?vanbanid=5bebea55-bbc7-f972-7066-9930b39f3daf

Tin nổi bật
Chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Nghị...Chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Nghị ...
Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - LêninPhản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin
Nga Sơn: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (...Nga Sơn: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( ...
Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí MinhChuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...