Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019 với chủ đề: "Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1029-2019"

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 Chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 Chủ điểm: “Đại đoàn kết”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 chủ điểm: “Đại đoàn kết” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 Chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2018 Chủ điểm: “Tháng công nhân”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2018 chủ điểm: “Tháng công nhân” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018 Chủ điểm: “Tri ân liệt sỹ”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018 chủ điểm: “Tri ân liệt sỹ” như sau:

Hướng dẫn: Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018

Chủ điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Truy cập
Hôm nay:
1575
Hôm qua:
1383
Tuần này:
2958
Tháng này:
27937
Tất cả:
313534