Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 + 9

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 + 9 với chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6

Chủ đề sinh hoạt: Tình nguyện vì cộng đồng

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019 với chủ đề: "Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1029-2019"

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 Chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 Chủ điểm: “Đại đoàn kết”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 chủ điểm: “Đại đoàn kết” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 Chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như sau:
12
Truy cập
Hôm nay:
336
Hôm qua:
2398
Tuần này:
336
Tháng này:
38504
Tất cả:
488551