TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 10

Với chủ đề: KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 - 15/10/2019)

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 + 9

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 + 9 với chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6

Chủ đề sinh hoạt: Tình nguyện vì cộng đồng

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019 với chủ đề: "Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa 1029-2019"

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 Chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2018 chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô”
12
Tin nổi bật
KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Cội nguồn báo chí cách mạng Việt NamCội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam
Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”
Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”