HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 Chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đăng lúc: 10:00:00 08/09/2018 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 gắn liền với chủ điểm “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức diễn đàn, tọa đàm và các hoạt động phong trào với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn phải cụ thể, sinh động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2018, triển khai tốt các hoạt động cho ĐVTN như tham quan các khu di tích lịch sử, các khu căn cứ địa cách mạng, du khảo về nguồn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc…

- Tổng kết các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Tổ chức các hoạt động: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, tu sữa, chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa ... cho đoàn viên thanh niên.

- Tổ chức tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Phối hợp tổ chức các đội hình tình nguyện như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng...

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2/9, những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền và triển khai học tập thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng.

- Tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 01 - NQ/TĐTN của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII về việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2022.

- Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ như: Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2018); ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần (02/9/1969); Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930); 20/9/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc; 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn; 30/9/1988: ngày mất của đồng chí Trường Chinh…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn ban hành đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Cấp huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Căn cứ hướng dẫn của BTV Tỉnh đoàn và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn cho phù hợp.

Chi tiết tại: 
http://tuoitrethanhhoa.vn/web/van-ban-phap-quy.htm?vanbanid=5b90f155-2ab0-8222-3852-36eb6c8392f9

 

Tin nổi bật
Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương: Một số vấn đề đặt ra và giải...Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương: Một số vấn đề đặt ra ...
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,...Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo ...
Thanh Hóa: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em...Thanh Hóa: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em ...
Vận dụng quan điểm của V.L. Lê-nin về xây dựng tổ chức cơ sở đảng vào thực tiễn Việt NamVận dụng quan điểm của V.L. Lê-nin về xây dựng tổ chức cơ sở đảng vào thực tiễn Việt Nam
Chiêu trò đòi "tự trị dân tộc" - sự mơ mộng hão huyềnChiêu trò đòi "tự trị dân tộc" - sự mơ mộng hão huyền