DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

Đăng lúc: 10:04:29 20/07/2018 (GMT+7)

 

Thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hóa gồm 2 đồng chí:

1, Đồng chí: Lê Văn Châu - UVBCH TW Đoàn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh Đoàn

  - Sinh năm: 15/8/1985

  - Quêquán: Xã Thọ Thanh - Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa 

  - Điện thoại: 02373.859.464


          

                2, Đồng chí: Phùng Tố Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

  - Sinh năm: 03/5/1990

  - Quê quán: Xã Tân Châu - Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

                - Điện thoại: 0913810118

               3, Đồng chí: Lê Ngọc Ánh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn
                - Sinh năm: 01/7/1994
                - Quê quán: Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá
                - Điện thoại: 0972023666

  
Tin nổi bật
Chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Nghị...Chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Nghị ...
Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - LêninPhản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin
Nga Sơn: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (...Nga Sơn: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( ...
Chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí MinhChuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...