KẾ HOẠCH Triển khai cuộc vận động “Xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa”

Đăng lúc: 14:56:09 24/09/2019 (GMT+7)

KẾ HOẠCH Triển khai cuộc vận động “Xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa”, Số: 133 - KH/TĐTN-TG, ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Thực hiện Công văn số 4113-CV/VPTU, ngày 03/4/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy V/v “Chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết và đầu tư Dự án khu công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai cuộc vận động “Xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa”, cụ thể như sau:
I - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thanh Hóa; qua đó nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.
- Tri ân công lao của các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Khu công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại đê sông Mã, Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa được xây dựng sẽ là địa chỉ để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ toàn tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Việc triển khai thực hiện cuộc vận động cần tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội; phát huy trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội, Đội và nêu cao tính tự giác, tự nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh.
- Cuộc vận động cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 100% các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng công trình.
- Công tác quản lý thu chi được công khai, minh bạch. Toàn bộ kinh phí vận động ủng hộ phải được sử dụng đúng mục đích là đầu tư cho công trình.
II - NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Tên gọi: Cuộc vận động “Xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa”.
2. Đối tượng Cuộc vận động:
- Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên là người Thanh Hóa đang học tập, công tác trong và ngoài tỉnh.
- Các hội đồng hương, Hội Sinh viên Thanh Hóa, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, tổ chức cá nhân đang học tập, công tác trong và ngoài tỉnh.
Lưu ý: Không thu đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên thuộc diện hộ nghèo; nếu có tham gia thì mức đóng góp theo sự tự nguyện.
3. Hình thức:
Đóng góp kinh phí trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
4. Mức đóng góp:
- Cán bộ đoàn cấp tỉnh, huyện, cơ sở; Đoàn viên hưởng lương (cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang, doanh nghiệp) mức tối thiểu là: 100.000 đồng/người.
- Đoàn viên thanh niên là học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề; học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX; Đoàn viên không hưởng lương (công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang); Đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư thuộc khu vực đồng bằng, thành phố, thị xã và các huyện ven biển: mức tối thiểu là 20.000 đồng/người.
- Đoàn viên thanh niên là học viên các trường Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề; học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX; Đoàn viên không hưởng lương (công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang); Đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư thuộc khu vực miền núi: mức tối thiểu là 10.000 đồng/người.
- Đội viên, thiếu niên thuộc khu vực đồng bằng, thành phố, thị xã và các huyện ven biển: mức tối thiểu là 10.000 đồng/người.
- Đội viên, thiếu niên thuộc khu vực miền núi: mức tối thiểu là 5.000 đồng/người.
III – THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Cuộc vận động được chia làm 02 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: từ 01/10/2019 - 31/5/2020.
- Giai đoạn 2: từ 01/6/2020 - 31/12/2020.
1. Bước 1: Tham mưu kế hoạch phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng công viên tưởng niệm các giáo viên, nữ sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại Nam Ngạn - Hàm Rồng” đến cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để thống nhất về nhận thức và hành động.
2. Bước 2: Căn cứ kế hoạch cấp tỉnh các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo chủ trương với cấp ủy, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động đến các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn, việc vận động nên gắn với các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, CLB thanh niên; các hoạt động tại cơ sở (Hoàn thành trước ngày 30/9/2019).
3. Bước 3: Đôn đốc, nhắc nhở, quản lý số tiền thu, tổng hợp về cấp huyện và nộp về tỉnh. Thời gian các đơn vị gửi kinh phí đóng góp về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đợt 1: trước ngày 31/5/2020; Đợt 2: trước ngày 31/12/2020.
IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh đoàn:
- Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động và phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Biên tập hệ thống tài liệu tuyên truyền về sự kiện các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa; mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng công trình.
- Phân công nhiệm vụ cho các ban chuyên môn, các đồng chí trưởng cụm, lãnh đạo các ban, cán bộ phụ trách các đơn vị trực tiếp theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là bộ phận trực của cuộc vận động; xây dựng kế hoạch, tài liệu, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động. Tham mưu mở chuyên trang trên Website tuoitrethanhhoa.vn, chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiến độ triển khai cuộc vận động.
- Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn theo dõi, kiểm tra việc thu, nộp kinh phí của các đơn vị theo kế hoạch.
2. Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Đồng đội tỉnh
- Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để chỉ đạo, triển khai cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức mình; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, Hội đồng hương, Hội Sinh viên Thanh Hóa đang học tập, công tác ngoài tỉnh để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động.
- Hội đồng Đội tỉnh triển khai trong đội viên, thiếu niên để thực hiện cuộc vận động.
3. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo chủ trương với cấp ủy, chính quyền để triển khai cuộc vận động tại địa phương, đơn vị, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đạt chỉ tiêu đề ra (Yêu cầu Kế hoạch gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo chậm nhất ngày 30/9/2019).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự hy sinh anh dũng của các giáo viên và học sinh hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa và mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng công trình trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân của địa phương, đơn vị để thống nhất về nhận thức và hành động.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn cơ sở Đoàn trong quá trình triển khai cuộc vận động. Thu, quản lý kinh phí và nộp số tiền vận động về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo đúng thời gian quy định. Nộp trực tiếp số tiền vận động về Phòng Tài vụ - Cơ quan Tỉnh đoàn hoặc chuyển vào tài khoản: Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Tài khoản số: 3713. Mã QHNS: 1053438 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.
 Bí thư - Lê Văn Trung
Tin nổi bật
Thanh Hóa: Phát động các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh...Thanh Hóa: Phát động các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ...
THIẾU NHI QUẢNG XƯƠNG SÔI NỔI THIẾT KẾ THIỆP GỬI LỜI CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH...THIẾU NHI QUẢNG XƯƠNG SÔI NỔI THIẾT KẾ THIỆP GỬI LỜI CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ...
Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội, Hội năm học 2021 - 2022Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội, Hội năm học 2021 - 2022
Thanh Hóa rộn ràng sắc màu chương trình “Vui tết Trung thu” năm 2022 Thanh Hóa rộn ràng sắc màu chương trình “Vui tết Trung thu” năm 2022
Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamĐấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam