HSV Trường CĐ Công nghiệp Thanh Hóa: những công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp

Đăng lúc: 15:13:34 25/03/2023 (GMT+7)

Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng Đại hội Hội sinh viên các cấp; HSV Trường cao đẳng công nghiệp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ hướng về sự kiện chính trị trọng đại và công cuộc tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

 Chào mừng Đại hội HSV các cấp, HSV Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện một số phần việc sinh viên như: Hàng cây thanh niên, đường tranh bích họa, cột điện nở hoa, bê tông hóa đường giao thông liên thôn bản, xây mới điểm vui chơi cho trẻ, xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam