Hội Sinh viên Thanh Hóa phối hợp cùng trường Đại học Hồng Đức trao Học bổng cho “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương

Hỗ trợ, phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; trong năm 2023, Ban thường vụ Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh đã chỉ đạo Đoàn, Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Sáng ngày 18/3/2023, BTK Hội Sinh viên tỉnh phối hợp cùng Trường đại học Hồng Đức tổ chức trao học bổng cho các sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2022-2023.

HSV Trường Cao đẳng Công nghiệp: Chung kết cuộc thi Rung chuông vàng tiếng Anh

Chiều 15/3/2023, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp tổ chức chung kết cuộc thi Rung chuông vàng Tiếng Anh trong sinh viên.

HSV Trường CĐ Y tế tổ chức tư vấn tâm lý cho sinh viên

Thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp, sáng ngày 14/3/2023, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức Tọa đàm tư vấn tâm lý cho sinh viên.

HSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TÂM LÝ CHO SINH VIÊN NĂM 2023

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng thanh niên 2023, chào mừng Đại hội Hội sinh viên các cấp; Ngày 12/3/2023, Trường Cao đẳng Công nghiệp chức thành công chương trình tư vấn tâm lý sinh viên

HSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TÂM LÝ CHO SINH VIÊN NĂM 2023

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng thanh niên 2023, chào mừng Đại hội Hội sinh viên các cấp; Ngày 12/3/2023, Trường Cao đẳng Công nghiệp chức thành công chương trình tư vấn tâm lý sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÁT HUY SINH VIÊN 5 TỐT SAU TUYÊN DƯƠNG

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, Sáng ngày 05/3/2023, Ban Thư ký Hội sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Sinh viên 5 tốt - Thời cơ và thách thức".

HỘI SINH VIÊN CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA PHÁT HUY SINH VIÊN 5 TỐT SAU TUYÊN DƯƠNG

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, Sáng ngày 02/3/2023, Ban Thư ký Hội sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Nòng cốt - chủ chốt - là 5 tốt".

Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, Sáng ngày 27/2/2023, Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Sinh viên 5 tốt 1+1".
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam