Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức giải chạy "Những Bước chân vì cộng đồng" năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022-2023, Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, vào sáng ngày 25/2/2023, Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức giải chạy "Những Bước chân vì cộng đồng" năm 2023

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÁT HUY SINH VIÊN 5 TỐT SAU TUYÊN DƯƠNG

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, Sáng ngày 23/2/2023, Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Sinh viên 5 tốt - Vững bước tương lai".

HSV Trường Cao đẳng Y tế thực hiện phần việc Sinh viên chào mừng Đại hội HSV các cấp

Thiết thực chào mừng Đại hội Hội sinh viên các cấp, Sáng ngày 14/2/2023, BTK HSV Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tổ chức phần việc sinh viên: trồng mới cây xanh trong khuôn viên Nhà trường.

HSV Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức chương trình tuyên dương sinh viên 5 tốt năm 2023

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023), Sáng ngày 08/1/2023, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức Chương trình tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp năm 2023

HSV Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận sinh viên khỏe năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, vào sáng ngày 30/11/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe để đánh giá, cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cho sinh viên theo tiêu chuẩn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

HSV Trường Đại học Hồng Đức cấp chứng nhận sinh viên khỏe năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, vào sáng ngày 29/11/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đại học Hồng Đức đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe để đánh giá, cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cho sinh viên theo tiêu chuẩn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

HSV Trường Cao đẳng Công nghiệp cấp chứng nhận sinh viên khỏe năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, vào sáng ngày 28/11/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe để đánh giá, cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cho sinh viên theo tiêu chuẩn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

HSV Trường Cao đẳng Y tế cấp chứng nhận sinh viên khỏe năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, vào sáng ngày 26/11/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe để đánh giá, cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cho sinh viên theo tiêu chuẩn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

HSV tỉnh tổ chức cấp giấy chứng nhận sinh viên khỏe năm học 2022-2023

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023, vào sáng ngày 25/11/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã tiến hành tổ chức khám sức khỏe để đánh giá, cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cho sinh viên theo tiêu chuẩn Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa khai giảng lớp tập huấn "nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu khoa học"

Nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày 15/11/2022, tại hội trường tầng 3, nhà điều hành, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn: "Nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu khoa học" cho sinh viên năm học 2022 - 2023.
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam