Ra quân các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiếp sức mùa thi năm 2023

Đăng lúc: 15:04:00 09/06/2023 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023; Kế hoạch số 103-KH/HSV, ngày 11/4/2023 của Ban Thư ký HSV tỉnh, Ban Thư ký HSV tỉnh đã sớm tiếp nhận nhu cầu từ các đơn vị sau đó phân bổ nguồn lực điều phối tình nguyện viên đến các điểm trường. Sáng ngày 8/6/2023, các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi năm 2023.

 z2017515739139_cc1d07335bbe9b62c4d0658eefc2cd89.jpg
Trường Cao đẳng Y tế tham gia tiếp sức mùa thi

z2596574047717_6af7e148b7ecd34ea81b61d08ba798cc.jpg

z2596601908436_17c5af5ef45b79f2d2db268dcfe7cba8.jpg

z2838501008484_780fa2a70123ca76bfb411801a766e3d.jpg

 
z2838501019656_7124ca822c0e59cf5be0aa0fbcda5de3.jpg


z2838501043040_fcd0ff5c91370a20f1bed0bf17270fe9.jpg

z2838501033578_c4070fa129b722af711f4ad2b90e48d0.jpg

z2838501066024_064e7b885e4f5c9a03005fc55b5bfc0a.jpg

Ban TTNTH
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam