Cơ cấu các Ban, Đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

Đăng lúc: 14:44:34 20/07/2018 (GMT+7)

 

 Tỉnh Đoàn Thanh Hóa gồm có Văn phòng, 6 Ban chuyên môn và 3 đơn vị trực thuộc: 

* Các Ban chuyên môn:

1- Ban Tổ chức – Kiểm tra :  07 đồng chí

     Điện thoại: 0373.754.824  Email: bantochuctdth@gmail.com

2 - Ban Tuyên Giáo: 07 đồng chí

     Điện thoại: 0373.754.850   Email: tuyengiaotdth@gmail.com

3- Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên: 05 đồng chí

    Điện thoại: 0373.759965      Email: hoilhtnthanhhoa@gmail.com

4- Ban Thanh niên Nông thôn:  05 đồng chí

    Điện thoại: 0373.856033      Email: banthanhniennongthontdth@gmail.com

5- Ban Thanh niên Công nhân & Đô thị:  06 đồng chí

    Điện thoại: 0373.759967      Email: bandothitdth@gmail.com

6- Ban Thanh thiếu nhi - Trường học: 06 đồng chí

    Điện thoại: 0373.759966        Email: bantruonghoctd@gmail.com

7- Văn Phòng: 12 đồng chí

    Điện thoại: 0373.852365; Email: vanphongtdth@gmail.com     Fax 0373.852365

 * 03 đơn vị trực thuộc:

1- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi

    Địa chỉ: số 08- đường Bà Triệu- Phường Bắc Sơn- TX Sầm Sơn

    Điện thoại: 0373.821341

    Email: trungtamss@gmail.com.vn

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Anh Tuấn  Điện thoại: 0988.585.789

2- Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên

     Địa chỉ: Đường Chi Lăng – Phố Thành Mai – P. Quảng Thành - TP Thanh Hóa

     Điện thoại: 0373.6255868

     Email: trungtamgtvltdth@gmail.com

     Giám đốc: Đ/c Hoàng Thanh Hà  Điện thoại: 0912.314.191

3- Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng- Như Xuân

     Địa chỉ: xã Xuân Hòa- huyện Như Xuân- Thanh Hóa

    Email: langtnlnthanhhoa@gmail.com