Cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong thanh niên công nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Nhằm tạo môi trường cho thanh niên công nhân được phát huy tính sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động và xây dựng doanh nghiệp ngày một lớn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong thanh niên công nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Sử dụng năng lượng hiệu quả: Cốt lõi vẫn là công nghệ

Dù nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng hay sử dụng năng lượng hiệu quả thì với Việt Nam - một quốc gia có nhu cầu năng lượng luôn tăng ở mức trên 10%, một trong những giải pháp quan trọng vẫn là làm chủ và ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn

Những năm gần đây, việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả nhất định, góp phần đưa các giống cây, con mới, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cần có cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục mở

Trào lưu giáo dục mở đầu thế kỷ 21 đã và đang lan rộng từ Bắc xuống Nam bán cầu, thể hiện sự quan tâm của toàn thế giới về hiện tượng giáo dục đặc biệt này ở cả nước phát triển lẫn nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển các hướng tiếp cận đòi hỏi phải đi sâu tìm hiểu hơn nữa về nội hàm, ý nghĩa của thuật ngữ giáo dục; cách hiểu và công nhận, cũng như ảnh hưởng cụ thể chính sách giáo dục mở và biểu hiện của giáo dục mở trong thực tế.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa: Tổ chức lớp tập huấn công tác giảm nghèo tại huyện Quan Sơn

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm trang bị kiến thức cho thanh niên nông thôn và bí thư chi đoàn địa bàn dân cư về công tác giảm nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức lớp tập huấn tại huyện Quan Sơn. Trong 02 ngày, ngày 20 – 21/9/2019, tại huyện Quan Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức lớp tập huấncán bộ đoàn cơ sở làm công tác giảm nghèo năm 2019 cho 80 học viên là cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn huyện.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Thường Xuân

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm trang bị kiến thức cho thanh niên nông thôn và bí thư chi đoàn địa bàn dân cư về công tác quản lý vốn vay, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức lớp tập huấn tại huyện Thường Xuân. Ngày 19/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội; biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong hệ thống đoàn cơ sở tại huyện Thường Xuâncho100 học viên là Cán bộ đoàn cơ sở, tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Đoàn quản lý trên địa bàn huyện.

Câu lạc bộ TNXK chuyển giao tiến bộ KHKT cấp tỉnh tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư huyện Yên Định

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm trang bị kiến thức cho thanh niên nông thôn và bí thư chi đoàn địa bàn dân cư phát triển kinh tế, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư huyện Yên Định

Thanh Hóa: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2019

Sáng ngày 10/9, tại trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo và sơ kết 02 năm triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Tham dự chương trình có đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc; 200 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư huyện Quan Sơn

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm trang bị kiến thức cho thanh niên nông thôn và bí thư chi đoàn địa bàn dân cư phát triển kinh tế, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bí thư chi đoàn địa bàn dân cư huyện Quan Sơn.

Hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ, đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn

Nhằm đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất và đời sống, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với ngành khoa học tỉnh nhà đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, động viên, thu hút đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN), các tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu, sáng tạo KH&CN và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Tin nổi bật
Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"
Phát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcPhát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độLợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ
Đừng để thông tin chính thống... đi sauĐừng để thông tin chính thống... đi sau
Bài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐảngBài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng