Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
25 - HD/TĐTN -TCKT02/10/2018HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 Chủ điểm: “Đại đoàn kết”
461 - CV/TĐTN - TNNT01/10/2018CV “Vv triển khai Chương trình: Vì một Việt Nam xanh, giai đoạn 2018 - 2022”
455 - CV/TĐTN-BTG25/09/2018CV V/v triển khai cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”
66 - KH/TĐTN-BTG25/09/2018KẾ HOẠCH: Tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII về đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2022
39 - TB/TĐTN - TCKT25/09/2018THÔNG BÁO: Kiểm tra chuyên đề công tác đoàn và phong trào TTN năm 2018
453 - CV/TĐTN-TG24/09/2018Cv V/v “Thực hiện Quốc tang”
451- CV/TĐTN – TCKT24/09/2018Cv “V/v hướng dẫn sáp nhập các chi đoàn thôn, làng, bản, khu phố”
451- CV/TĐTN – TCKT24/09/2018Cv “V/v hướng dẫn sáp nhập các chi đoàn thôn, làng, bản, khu phố”
65 -KH/TĐTN-TNCN&ĐT21/09/2018KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI Về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi”
446 - CV/TĐTN- TCKT20/09/2018CV “V/v khảo sát và đăng ký thành lập tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2018 - 2022”
34 - KH/UBH20/09/2018KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
444 - CV/TĐTN-TG18/9/2018V/v “Tổ chức triển khai và phát động đợt thi đua hưởng ứng“Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018”
443 - CV/TĐTN - TG18/09/2018Cv “V/v đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về biên giới và bộ đội Biên phòng”
64 - KH/TĐTN-TCKT18/09/2018KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022
441 - CV/TĐTN-TNNT14/09/2018“V/v ứng phó với cơn bão số 5 và siêu bão Mangkhut”
433 - CV/TĐTN - TNNT07/09/2018CV “V/v tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra vào cuối tháng 8/2018”
24 - HD/TĐTN -TCKT06/09/2018HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 Chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
23 - HD/TĐTN-TCKT24/08/2018HƯỚNG DẪN: Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022
407 - CV/TĐTN-TNNT15/8/2018C/v “V/v phòng chống, đối phó với cơn bão số 4 - BEBINCA năm 2018”
34 - TB/TĐTN - TCKT13/8/2018THÔNG BÁO Phân công cán bộ theo dõi các đơn vị
401 - CV/TĐTN - TCKT10/8/2018“V/v báo cáo số lượng cán bộ chi đoàn thôn không còn giữ chức vụ sau khi sáp nhập thôn, bản, khu phố”
395 - CV/TĐTN-TNCN&ĐT07/8/2018“V/v triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018 -2019 và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 tại Thanh Hóa”
20 -HD/TĐTN-TNCN&ĐT07/8/2018HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2020
01 -NQ/TĐTN06/08/2018NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XVIII về đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2022
19 - HD/TĐTN -TCKT3/8/2018HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018. Chủ điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
358 - CV/TĐTN-TNNT16/07/2018“V/v ứng phó với mưa, lũ và áp thấp nhiệt đới”
64 - HD/TĐTN - TG09/07/2018Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý III năm 2018
57 - KH/TĐTN - TCKT07/7/2018KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
16 - HD/TĐTN-VP31/5/2018HƯỚNG DẪN Bình xét các danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
40 - KH/TĐTN-TCKT10/5/2018KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh
Tin nổi bật
Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"
Phát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcPhát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độLợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ
Đừng để thông tin chính thống... đi sauĐừng để thông tin chính thống... đi sau
Bài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐảngBài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng