Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
536 - BC/TĐTN-TG14/06/2021BÁO CÁO Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT – TTG của Thủ tướng Chính phủ về “ tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
386- CV/TDTN-PT10/6/2021V/v triển khai tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021
Số: 377 - CV/TĐTN - TG03/6/2021“V/v tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)”
0002402/6/2021Tại liệu SHCĐ tháng 6 năm 2021
Số: 259 - KH/TĐTN-TG01/6/2021KẾ HOẠCH Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số: 358 - CV/TĐTN-TG23/5/2021Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021
Số: 346 - CV/TĐTN – TG16/05/2021Xây dựng điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
323 - CV/TĐTN - TG06/5/2021" Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021 "
322 - CV/TĐTN-TG06/5/2021Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025
321 - CV/TĐTN - BTG06/05/2021Cuộc thi Thanh niện sáng tạo vì khí hậu
257 - KH/TĐTN-TG06/05/2021Kế hoạch " Tổ chức triển khai thực hiện Luật thanh niên "
Số: 322 - CV/TĐTN-TG06/5/2021Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong lứa tuổi vị thành niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa
000904/05/2021ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
0002301/5/2021Tài liệu SHCĐ tháng 5 năm 2021
Số: 208 - CV/TĐTN-TG27/4/2021Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 310 - CV/TĐTN - TG27/4/2021Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam
Số: 203 - CV/TĐTN-TG26/04/2021“V/v góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị”
Số: 257 - KH/TĐTN-TG09/4/2021KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Luật thanh niên
253 KH/TĐTN-BTG08/4/2021KẾ HOẠCH Tổ chức Diễn đàn “Cử tri trẻ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”
KH 253/TĐTN-BTG08/4/2021Tổ chức Diễn đàn Cử tri trẻ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
0002201/4/2021Tài liệu SHCĐ tháng 4 năm 2021
138 /KH-LN29/3/2021Kế Hoạch, Thể Lệ, Mẫu Đơn, Hướng Dẫn Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2021
75- HD/TĐTN - ĐKTHTN05/03/2021HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
12-CV/TĐTN-VP03/03/2021V/v góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí năm 2021
11/QĐ/TDTN-VP03/03/2021BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2020
11/QĐ/TDTN-VP03/03/2021BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2020
03 - TL/TĐTN1/3/2021Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3
Số: 73 -HD/TĐTN-BTG1/3/2021Tuyên truyền Tháng Thanh niên và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Số: 74 - HD/TĐTN - BTG1/3/2021Triển khai xây dựng mô hình “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa” Giai đoạn 2021 - 2022
234 - KH/TDTN-ĐKTHTN22/02/2021Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Phiếu đăng ký cuộc thi ý thưởng khời nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam