Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

HỌC BÁC TỪ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

Đăng lúc: 12:20:00 29/06/2021 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, trên mọi lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Người đều để lại cho chúng ta những bài học còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong đó, có lĩnh vực môi trường và công tác môi trường.

 Năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Người viết tác phẩm Đời sống mới, trong đó đề cập toàn diện đến các vấn đề thuộc phạm vi đời sống, vấn đề môi trường. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, giữ gìn môi trường sống, vệ sinh nơi ở và nơi làm việc, sống hòa hợp với thiên nhiên. Sau hòa bình lập lại ở Miền Bắc, năm nào Bác cũng có những bài viết, những cuộc nói chuyện chuyên đề về môi trường và chính thức đặt vấn đề xây dựng môi trường sạch đẹp, bảo vệ đời sống nhân dân thành một nhiệm vụ công tác. Để vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, Người khởi xướng phong trào "Vệ sinh yêu nước", được nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Tháng 11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động "Tết trồng cây" trong toàn dân với lời dạy "việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều". Người kêu gọi "người người trồng cây, nhà nhà trồng cây" và chỉ rõ tầm quan trọng của việc trồng và bảo vệ cây xanh bằng câu nói hết sức cô đọng nhưng đầy đủ ý nghĩa "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Từ khi phát động "Tết trồng cây" cho đến lúc đi xa, năm nào Người cũng nhắc nhở đồng bào thường xuyên trồng cây, gây rừng, xây dựng môi trường trong sạch. "Tết trồng cây" đã trở thành phong trào nhân dân rộng lớn, gắn chặt với lễ hội truyền thống của dân tộc.
Trải qua thực tiễn của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đã chứng minh cho chúng ta thấy tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, trong đó có tư tưởng về môi trường của Người vẫn còn nguyên giá trị. Bảo vệ môi trường sống đang là yêu cầu cấp thiết của thời đại và đã trở thành quốc sách của hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, từ năm 1972, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã quyết định chọn ngày 5/6 hàng năm là Ngày Môi trường thế giới. Trong những năm qua, Ngày Môi trường thế giới đã trở thành sự kiện toàn cầu, được hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, hưởng ứng. Với chủ đề "Vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học", Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6/2020) do Cộng hòa Colombia phối hợp với Cộng hòa liên bang Đức tổ chức với hy vọng nâng cao nhận thức và hành động của toàn nhân loại về chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.
Từ năm 1982, Việt Nam đã tham gia Ngày Môi trường thế giới, đồng thời, chúng ta cũng đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất… Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bằng các hành động cụ thể như: Tham gia là thành viên của nhiều công ước và cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học như: Công ước Đa dạng sinh học, Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp… Chúng ta cũng đã ban hành và triển khai thực hiện các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học như Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; các dự án, đề án về sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phân loại rác tại nguồn, bảo vệ nguồn nước, chống rác thải nhựa… đã được phát động và nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội. Qua đó, góp phần cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.
Tại Bình Định, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Tỉnh đã thực hiện nhất quán chủ trương không thu hút, cấp phép các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm khai thác, chế biến khoáng sản, tổ chức thu gom, xử lý rác sinh hoạt - công nghiệp theo quy định. Các chỉ tiêu về môi trường được lồng ghép vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; trở thành tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về xây dựng nông thôn mới, công nhận danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa… Đến nay, tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất… hàng năm đã nhận được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể trong tỉnh. Nhìn chung, trong những năm qua, kết quả đạt được trên lĩnh vực môi trường đã góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Có thể thấy, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn hiện nay. Trong những năm qua, lời căn dặn của Người đã được Đảng và Nhà nước ta cụ thể hóa bằng nhiều chính sách và biện pháp cụ thể, thiết thực. Những lời dạy của Bác về môi trường đòi hỏi hôm nay chúng ta phải thấm nhuần hơn nữa. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đoàn kết, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, mỗi người cần phấn đấu trở thành một tuyên truyền viên tích cực để huy động sự đồng lòng của toàn dân, toàn xã hội hành động, đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường của đất nước./.
Truy cập
Hôm nay:
1947
Hôm qua:
5493
Tuần này:
19218
Tháng này:
173901
Tất cả:
4273436