Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn

Vinh dự và tự hào được Đảng, Bác Hồ sáng lập, với chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Gần 90 năm qua, với sự dìu dắt, lãnh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định được vai trò của mình, được Đảng tin cậy giao phó nhiều việc mới, việc khó. Để có được điều đó, Đoàn thanh niên các cấp đã phải cố gắng, nỗ lực, đoàn kết một lòng để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, trong đó phải nói đến vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung cốt lõi, xuyên suốt. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: Giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, trong đó Đoàn thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng.

Học và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời

Nằm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2020, chiều 30/5, tại trường Đại học Vinh, diễn đàn “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời” được tổ chức.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - những việc làm thiết thực: Bài 1: Đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phòng, chống bệnh lười biếng

Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười biếng. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh lười biếng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

BĐBP Thanh Hóa: 5 tập thể, 10 cá nhân được tôn vinh trong phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Chiều 22-11-2019, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “ Ngành h ậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy ”, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy, cán bộ chủ chốt và các đồng chí quản lý các Đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới của tỉnh.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng cho đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung.

70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa và thực tiễn

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận (CTDV) được hình thành và phát triển từ thực tiễn hoạt động cách mạng. Sinh thời Người khẳng định, công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành, bại của cách mạng trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào. Tư tưởng đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động, sâu sắc trong tác phẩm Dân vận đăng trên Báo Sự Thật, số 120, ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z. Đã 70 năm trôi qua, tác phẩm Dân vận của Người vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn sâu sắc.

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Rèn đức, giữ 'liêm'

Cho đến cuối đời, trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đau đáu về chữ "liêm" trong xây dựng đạo đức cách mạng cho Đảng.

Cán bộ đoàn học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, với mỗi tầng lớp thanh, thiếu nhi; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của đoàn, hội, đội với nhiều hình thức, cách làm phù hợp... Từ các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, xuất sắc, những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí vẫn là “nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục lại cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta”.
Truy cập
Hôm nay:
1333
Hôm qua:
1734
Tuần này:
11892
Tháng này:
34346
Tất cả:
1594038