Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đăng lúc: 17:05:03 25/12/2020 (GMT+7)

Ngày 25-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp, tại trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại trụ sở Tỉnh ủy
Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành ủy; trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.
3.jpg
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu tốt các nội dung quán triệt; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, nhất là những nội dung mới, những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tích cực nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.
4.jpg
Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí nêu rõ: Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được chuẩn bị khoa học, bài bản, công phu và chất lượng; thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng phân tích, làm rõ, nêu bật ý nghĩa sâu sắc của từng thành tố trong phương châm, chủ đề của Đại hội. Đặc biệt, Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - Một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, thể hiện được một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa, phù hợp với quy luật vận động khách quan và xu thế phát triển.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng nêu đánh giá chung và phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế khó khăn; bài học kinh nghiệm; phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là nhiệm vụ và các giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế; phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển khoa học- công nghệ, văn hóa- xã hội. Nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế- xã hội phát triển. Nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…
5.jpg
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động tại hội nghị.
Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách... phải tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất, trong đó phải làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách...; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng thời gian quy định.
Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; các cấp uỷ đảng, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng chương trình hành động của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện để khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.
6.jpg
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 7-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong tỉnh.
7.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí khẳng định: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiều nội dung mới có tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ mục tiêu, đường hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10, 15 năm sau. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trên quê hương Thanh Hóa anh hùng.
Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt là phải nắm vững mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ cụ thể, 27 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ. Hiểu đúng những nội dung đã được trình bày trong văn kiện Đại hội, nhất là 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, để chỉ đạo nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình.
Trong đó, cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình hành động sát với tình hình của địa phương, đơn vị; xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng dập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với việc xây dựng chương trình hành động thiết thực. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Đồng thời, nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình hành động. Trong học tập Nghị quyết, cần chú trọng việc đánh giá chất lượng viết thu hoạch, xem đây là yêu cầu bắt buộc và là trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, đảng viên; trong đó cần phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc tìm tòi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thứ ba, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 01 ngày 1-12-2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330 ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Trước mắt, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là 5 vấn đề lớn trong năm 2021 đã được xác định trong Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy.
Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt. Tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, khi quán triệt, triển khai thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm.
Ngay sau hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đảng bộ mình phụ trách.
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để quán triệt, triển khai đến các thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc bằng các hình thức phù hợp; đồng thời tập trung xây dựng Chương trình hành động của cấp mình…
Cùng với các điểm cầu khác trong toàn tỉnh, tại TP Thanh Hóa, để hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt hiệu quả cao nhất và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành ủy TP Thanh Hóa đã chia thành 3 điểm cầu học trực tuyến. Điểm cầu phòng họp trực tuyến Thành ủy do đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa chủ trì. Điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố do đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa chủ trì. Điểm cầu hội trường Trung tâm Chính trị thành phố do đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố chủ trì.

8.jpg 
Tại điểm cầu 34 phường, xã, Bí thư Đảng ủy các phường, xã chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó các đoàn thể và toàn thể đảng viên cơ quan. Tùy theo số lượng đảng viên và cơ sở vật chất của đảng bộ, các phường, xã tổ chức học tập tập trung qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức hội nghị học tập qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tại hội trường của đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên của các đơn vị tham gia.
Tổng số điểm cầu học tập trực tuyến và truyền hình trực tiếp của thành phố là 375 điểm, gồm 3 điểm cầu trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy, 34 điểm cầu trực tuyến kết nối từ điểm cầu Thành ủy đến các phường, xã và 338 điểm học tập qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tại hội trường các công sở phường, xã, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà văn hóa thôn, phố với gần 20.000 đảng viên tham dự.
Trong thời gian học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc triển khai học tập ở các điểm cầu, các đơn vị, bảo đảm việc học tập nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.
Tại thị xã Nghi Sơn, gần 11.000 đảng viên đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội trường lớn trung tâm thị xã, điểm cầu 31 phường, xã và nhiều điểm lẻ ở các trường học, nhà văn hóa phố thôn với tinh thần nghiêm túc. Một số điểm dân cư, nhiều đảng viên còn tập trung tại hộ gia đình để học nghị quyết qua truyền hình trực tuyến.
9.jpg
Cán bộ, đảng viên thị xã Nghi Sơn học nghị quyết.

10.jpg
Tại điểm cầu Công an tỉnh, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

11.jpg

Tại huyện Thọ Xuân, hơn 11.000 đảng viên, người dân đã tham gia học nghị quyết tại các điểm cầu trên địa bàn với tinh thần tiếp thu nghiêm túc. Trong đó, số điểm cầu trực tuyến gồm 33 điểm với 1.735 đảng viên tham dự; số điểm cầu trực tiếp qua kênh Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh gồm 364 điểm với 8.920 đảng viên và 1.738 người dân.
12.jpg
Điểm cầu tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.
13.jpg
Toàn huyện Thạch Thành, 7.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết,
đạt tỷ lệ 100%.
14.jpg
Tại điểm cầu cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cán bộ, đảng viên đã tham gia học nghị quyết với tinh thần nghiêm túc. Ngoài ra, còn tổ chức 17 điểm cầu trực tuyến 3.364 cán bộ, đảng viên tham dự; 145 đơn vị tổ chức học qua sóng phát thanh truyền hình với sự tham gia của 9.800 cán bộ, đảng viên

15.jpg
Tại huyện Hoằng Hóa có 1 điểm cầu trực tuyến cấp huyện, 37 điểm cầu trực tuyến xã, thị trấn, 382 điểm cầu học qua truyền hình. Tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết là 10.222 đồng chí.
Nguồn: Báo Thanh Hoá
Tin nổi bật
KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Cội nguồn báo chí cách mạng Việt NamCội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam
Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”
Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”