Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Đăng lúc: 22:16:06 06/12/2020 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 ảnh1.jpg
Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thủ tục
miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Được sự phân công của Đoàn Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và đọc thông báo Tờ trình bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND tỉnh đã giới thiệu nhân sự mới để bầu Chủ tịch HĐND của tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu HĐND tỉnh .
 
ảnh2.jpg
Các đại biểu biểu quyết

Kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng.
ảnh3.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chủ tịch HĐND khóa XVII
Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với số phiếu 100%.
ảnh4.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.
ảnh 5.jpg
Đồ họa: Minh Quân
ảnh6.jpg
Tiếp đó, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm giao trọng trách kế nhiệm đồng chí Trịnh Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhận thức sâu sắc đây vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt nhân dân và cử tri trong tỉnh tin cậy giao phó.
Với ý thức trách nhiệm trước đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nguyện cùng với tập thể thường trực HĐND các ban của HĐND tỉnh đoàn kết thống nhất gương mẫu tận tụy trách nhiệm cao trong công việc không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ năng lực hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân vì lợi ích của nhân dân của quê hương Thanh Hóa. Đồng chí sẽ cùng với Thường trực HĐND các ban của HĐND tỉnh sẽ kế thừa và tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu kết quả đạt được của các thế hệ tiền nhiệm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân trên các lĩnh vực đặc biệt là thực hiện tốt hai chức năng cơ bản của hội đồng.
Nhân dịp này, các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trinh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
ảnh7.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Chiến,
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Được sự phân công của Đoàn chủ tọa kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khóa XVII đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đình Xứng do nghỉ công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giới thiệu nhân sự mới để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. 100% đại biểu có mặt nhất trí bầu đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.
ảnh8.jpg
Đồ họa: Minh Quân
Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung hai chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đồng chí Lê Đức Giang và đồng chí Đầu Thanh Tùng giữ chức phó Chủ tịch UBND tỉnh.
ảnh9.jpg
Đồ họa: Minh Quân
ảnh10.jpg
Đồ họa: Minh Quân
Tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Tờ Trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với 7 đồng chí: Ngô Hoàng Kỳ, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Đinh Thị Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài Chính; Trịnh Ngọc Dũng, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Nguyễn Bá Nhuần, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh và Đào Trọng Quy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
ảnh11.jpg
Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí nguyên Ủy viên UBND tỉnh.

Đồng thời thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 8 Ủy viên UBND tỉnh, gồm các đồng chí: Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài Chính; Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Mai Sĩ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh; Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ.
ảnh14.jpg
Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh vừa được bầu bổ sung tại kỳ họp thứ 14. (Ảnh: Minh Hiếu)
Sau khi bỏ phiếu, 8/8 đồng chí đã được bầu là Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu chuyển giao nhiệm vụ tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên UBND tỉnh đã cùng tập thể UBND tỉnh luôn trăn trở, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, chủ động triển khai các giải pháp cùng với đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Phát huy kết quả đạt được, các đồng chí được HĐND tỉnh miễn nhiệm lần này mong muốn các đồng chí mới được HĐND tỉnh bầu giữ các chức vụ mới tiếp tục kế thừa, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tự tin, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.
Phát biểu ý kiến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
ảnh15.jpg
Ảnh: Minh Hiếu
Đồng chí khẳng định, được giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, đồng chí nguyện sẽ luôn nỗ lực cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực; nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình tại các địa phương, cơ sở; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với sâu sát thực tiễn; hết lòng, hết sức vì sự phát triển của quê hương, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Thanh Hóa.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 55 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường niên, 7 nghị quyết về ban hành cơ chế chính sách mới, 2 nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, 24 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án, 5 nghị quyết về các nội dung khác và 10 nghị quyết về công tác tổ chức.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị sau kỳ họp này, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách để đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
ảnh16.jpg
Ảnh: Minh Hiếu
Trước hết, phải nhanh chóng ban hành và triển khai thực hiện 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2025; sớm hoàn thành việc xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, với tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ năm 2021, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Cùng với đó, trong năm 2021, phải tập trung triển khai thực hiện tạo chuyển biến rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm quy định của pháp luật, thực hiện không đúng cam kết, tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai dự án; Chủ động, tích cực phối hợp, đồng hành với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Nghiên cứu có cơ chế phù hợp và các giải pháp hữu hiệu để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đồng chí đề nghị, tiếp tục triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí nhấn mạnh: Giải pháp của mọi giải pháp quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 là công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ. Do vậy, các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nguồn: Báo Thanh Hóa
Nhóm PV XDĐ-NC
 
Tin nổi bật
KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Cội nguồn báo chí cách mạng Việt NamCội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam
Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”
Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”